Wiskunde wordt ook voor havisten verplicht

De ministerraad is akkoord met het voorstel van minister Marja van Bijsterveldt van OCW om wiskunde ook voor havo-leerlingen te verplichten. Eerder is al besloten om wiskunde in het vwo verplicht te stellen. Lees verder

Wiskunde is nu nog niet verplicht voor havo-leerlingen die kiezen voor het profiel cultuur & maatschappij (C&M). Nu dat ook voor hen verplicht wordt, zo is de gedachte, worden álle havisten beter voorbereid op het hoger onderwijs. Havo-leerlingen met een C&M-profiel stromen het minst door naar het hbo en als ze doorstromen, hebben zij het grootste risico van uitval.

Wiskunde voor havo-leerlingen wordt verplicht vanaf het schooljaar 2015-2016.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.