Wisselingen binnen de Onderwijsraad

Hoogleraar Ben Vermeulen van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen stapt over van de Onderwijsraad naar de Raad van State. Vermeulen wordt in de Onderwijsraad opgevolgd door hoogleraar Paul Zoontjens van de Universiteit van Tilburg. Lees verder

Ben Vermeulen was 14 jaar lid van de Onderwijsraad. Hij adviseerde onder meer over de betekenis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Ook bracht hij adviezen uit over burgerschapsvorming in het onderwijs, witte en zwarte scholen, de bestuurlijke inrichting van het onderwijs en kwaliteitscontroles.

Zijn opvolger, Paul Zoontjens, is net als Vermeulen gespecialiseerd in onderwijsrecht. Zoontjens is een bekende in de wereld van het openbaar onderwijs. Hij hield zich onder meer bezig met imagokwesties. Zijn motto is: ‘Stop met denken in denominaties’.  De link naar het interview staat in de rechterkolom.

Drs. Annette Roeters stapt over van de Onderwijsraad naar de Inspectie van het Onderwijs, waar zij is benoemd tot inspecteur-generaal. Binnen de Onderwijsraad was Roeters nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies ‘Doortastend onderwijstoezicht’.

Klik hier voor het persbericht van de Onderwijsraad.