Witte lijst schoolkosten verder gegroeid

Tot nu toe onderschrijven bijna 600 scholen in het voortgezet onderwijs expliciet de gedragscode schoolkosten van de VO-raad. Dat komt neer op 90 procent van alle vo-scholen. Lees verder

De gedragscode is opgesteld door vertegenwoordigers van schoolbesturen (waaronder VOS/ABB), schoolleiders en ouders. In de code staat dat er transparantie moet zijn over schoolkosten en dat die zo laag mogelijk moeten worden gehouden.

In juni vroeg de VO-raad alle scholen voor voortgezet onderwijs na te gaan of zij op de zogenoemde witte lijst schoolkosten stonden. Dat leidde ertoe dat scholen die ten onrechte dachten dat ze er al op stonden, zich alsnog hebben gemeld. Een aantal andere scholen kende de witte lijst nog niet.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW is op de hoogte gesteld van de actuele stand van zaken. De actie van de VO-raad is bedoeld om te voorkomen dat de Tweede Kamer een zwarte lijst aanlegt van scholen die de code niet onderschrijven.

Scholen die de gedragscode onderschrijven en ernaar handelen, maar die nog niet op de lijst staan, kunnen zich melden bij de VO-raad door een mailtje te sturen aan annettekerkstra@vo-raad.nl onder vermelding van naam, vestigingsplaats en brinnummer van de school.

Klik hier voor de witte lijst schoolkosten

Klik hier voor de gedragscode schoolkosten