WMS-Conferentie op 12 november

GMR-leden, besturen, ouders en leerlingen worden op woensdag 12 november uitgenodigd voor de conferentie ‘Medezeggenschap op niveau (2)’ in de Reehorst in Ede. Het is een van de laatste activiteiten van het project WMS, dat eind dit jaar stopt. Lees verder

Het project WMS, een initiatief van de gezamenlijke onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, had tot doel de voorlichting en implementatie van de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen te organiseren. Die wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Op de website www.infowms.nl is te zien wat de projectgroep allemaal heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening. Eind dit jaar draagt de projectgroep de activiteiten over aan de onderwijsorganisaties, waaronder VOS/ABB.

De conferentie van 12 november staat in het teken van die overdracht, en biedt de deelnemers veel informatie over medezeggenschap en kwaliteitsinstrumenten. Er zijn verschillende workshops en ook zogenoemde ‘proeverijen’ waarop de organisaties hun producten en diensten op dit gebied presenteren.

De thema’s van de workshops komen begin september beschikbaar, maar inschrijven voor de conferentie kan al. De eerste 90 aanmeldingen zijn zelfs al binnen. Wilt u als schoolbestuur of MR bij deze conferentie aanwezig zijn, schrijf u nu dan in via www.deelnameregistratie.nl.

U ontvangt dan in september via e-mail het definitieve programma met het overzicht van de workshops.

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen