WMS functioneert goed, bijna alle scholen hebben MR

Op vrijwel alle scholen functioneert de medezeggenschap prima. Dat blijkt uit een evaluatie over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), die minister Marja van Bijsterveldt van OCW naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Uit de evaluatie van de in 2007 ingevoerde WMS blijkt dat die personeel, ouders en leerlingen in positie brengt 'om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen'.

In een bericht op de website van het ministerie van OCW staat dat op 99 procent van de scholen medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig zijn, die volgens de minister 'een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag'.

Expertisebijeenkomsten WMS
VOS/ABB beschouwt goede medezeggenschap als een voorwaarde voor goed onderwijs. Dat geldt zeker voor goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, omdat in de kernwaarden van het openbaar onderwijs, die VOS/ABB met de leden heeft opgesteld, is vastgelegd dat de openbare school een democratische organisatie is.

Samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft VOS/ABB een professioneel aanbod voor goede medezeggenschap. De partnerorganisaties van en voor het openbaar onderwijs houden in het voor- en najaar gezamenlijk expertisebijeenkomsten over de WMS. Er zijn inleidende en in het najaar ook meer verdiepende bijeenkomsten.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl