Woensdag Gehaktdag: onderwijs 2013 in cijfers

Het ministerie van OCW heeft in het kader van Verantwoordingsdag 2014 cijfers en andere gegevens over onder andere het primair en voortgezet onderwijs online gezet.

Verantwoordingsdag (ook wel Woensdag Gehaktdag genoemd) is de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. Verantwoordingsdag is sinds 2000 jaarlijks op de derde woensdag in mei.

Nationaal Onderwijsakkoord
Wat betreft het onderwijs meldt het ministerie van OCW op zijn website onder andere dat in september 2013 het kabinet met de partijen in de Stichting van het Onderwijs het Nationale Onderwijsakkoord (NOA) heeft gesloten.

In het NOA staan belangrijke afspraken over de toekomst van het onderwijs, zoals over een extra impuls voor werkgelegenheid en afspraken over modernisering van arbeidsvoorwaarden. Eind 2013 is 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheid van jonge leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Lerarenbeleid
Het ministerie meldt voorts dat het de leraren zijn die het onderwijs maken. ‘In 2013 is een plan gemaakt voor verbetering van leraarschap in Nederland. Dat plan staat in de Lerarenagenda 2013-2020 en is leidend in het lerarenbeleid. Het doel is om de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.’

In 2013 is 646 miljoen euro uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ besteed voor een betere beloning en meer carriĆØrekansen en scholingsmogelijkheden voor onderwijspersoneel. Daarnaast is 80 miljoen uitgekeerd aan Leraren- en Promotiebeurzen.

‘Ruim 5400 leraren startten in 2013 met hun bachelor- of masteropleiding met behulp van de Lerarenbeurs. Ook hebben 300 personen meegedaan aan een zij-instroomtraject voor de opleiding tot bevoegd docent in het voortgezet onderwijs en mbo’, aldus OCW.

Miljarden
Verder meldt het ministerie dat er in 2013 in totaal 1.586.232 leerlingen op 7261 scholen in het primair onderwijs zaten. De Rijksoverheid gaf daarvoor 10,1 miljard euro uit. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven ruim 6400 euro.

In het voortgezet onderwijs zaten in 2013 in totaal 974.391 leerlingen op 645 scholen. Dit zijn gemiddeld 1459 leerlingen per school. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven 7800 euro. In 2013 is voor het voortgezet onderwijs ruim 7,4 miljard euro uitgegeven.