Woningcorporaties zien af van maatschappelijk vastgoed

De verhuurdersheffing die de woningcorporaties vanaf 2013 aan het Rijk moeten betalen, leidt ertoe dat zij minder maatschappelijk vastgoed kunnen realiseren. Dit gaat onder meer ten koste van scholenbouw, zo meldt de NOS. Lees verder

De verhuurdersheffing is een maatregel van het Rijk om per jaar circa 2 miljard euro binnen te halen voor de door Europa vereiste beperking van het begrotingstekort tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product.

Naar schatting van de NOS zal ongeveer 200 miljoen euro per jaar minder aan maatschappelijk vastgoed worden uitgegeven, waardoor circa 190 eerder geplande gebouwen voor onder andere onderwijs en kinderopvang niet kunnen worden gebouwd.

De verhuurdersheffing van het Rijk leidt er ook toe dat corporaties veel minder geld zullen besteden aan onderhoud en renovatie van sociale huurwoningen. Vanaf 2014 stopt naar verwachting de helft van de corporaties met de bouw van huurwoningen.

De koepel van woningcorporaties Aedes ziet in de berichtgeving van de NOS een bevestiging van de noodzaak om investeringen stop te zetten.