Workshop: Deep democracy

Besluitvorming met waardering voor andere opvattingen. Lees verder

In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Respect voor de mening van anderen is belangrijk. Iedereen doet er toe.

Met Deep democracy kunt u deze uitgangspunten concreet vormgeven. Het concept komt uit Zuid-Afrika. Het wordt succesvol toegepast voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

Workshopleider is Jitske Kramer, cultureel antropoloog en coach gespecialiseerd in culturele dynamiek. Zie www.humandimensions.nl.