Workshop herijking kernwaarden openbaar onderwijs

Senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB geeft op 18 mei de workshop Openbaar onderwijs 2.0: naar eigentijdse kernwaarden. Dat doet zij op de themaconferentie ‘Identiteit op school’ van onder andere de Groep Openbaar Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De kernwaarden van het openbaar onderwijs worden in 2019 herijkt. In de workshop laat Lammers u hierover kritisch meedenken. Uitgangspunten daarbij zijn het actief-pluriforme en democratische karakter van het openbaar onderwijs en het feit dat de openbare scholen van en voor iedereen zijn. Het doel van de herijking van de kernwaarden is om deze uitgangspunten in de praktijk meer te laten leven.

Er worden ook andere workshops gegeven:

  • Levensvisiepalet – verzorgd door het Dienstencentrum G/HVO
  • (Bèta)Burgerschap in het onderwijs – verzorgd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion
  • De praktijk van de Zaanse openbare school, van en voor een democratische samenleving – door het lectoraat Pedagogisch handelen van hogeschool Inholland.

Tevens zullen professor Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Patrick Sins van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion zullen spreken over de identiteit van het openbaar respectievelijk algemeen bijzonder onderwijs.

Wanneer en waar?

De themaconferentie ‘Identiteit op school’ is op zaterdag 18 mei van 11 tot 16 uur in het AOb-hoofdkantoor in Utrecht. Toegang is gratis.

U kunt zich online aanmelden via de website van de AOb.

Lees meer…