Workshop: Lagerhuisdebat (alleen op 21 april)

Op zoek naar de grenzen van de openbare school. Lees verder

Diversiteit op school is een meerwaarde, maar is er ook een grens aan? Zijn er situaties waarin de individuele vrijheid het gemeenschappelijke belang in de weg staat?

Tijdens het Lagerhuisdebat zoekt u de grenzen nadrukkelijk op. Wie bepaalt de kernwaarden en de bijbehorende normen en waarden van uw school? Worden daar ouders, leerlingen, personeel en directie bij betrokken?

Debatleiders Ton Gelmers en Erik Flentge van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben praktijkervaring in het onderwijs. Zij houden u een spiegel voor, laten anderen reageren en trekken conclusies. Confronterend en spannend!