WRR: Nederland moet onderwijs versterken

Nederland moet zijn onderwijs versterken om ook in de toekomst een welvarend land te blijven. Dat concludeert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De WRR voorziet dat de Nederlandse economie in de toekomst internationaal gezien kan verzwakken. Dit hangt samen met de cocurrentiekracht van lagelonenlanden die zich ontwikkelen tot toonaangevende kenniseconomieën. Als Nederland wil blijven meedoen, moet het meer doen dan innoveren. Er is volgens de WRR in een lerende economie een permanent proces nodig ‘van schaven en bijstellen waarbij iedereen betrokken is’.

Het onderwijs heeft hierin een essentiële rol. De WRR merkt op dat het Nederlandse onderwijs altijd goed is geweest, maar ‘inmiddels voorzichtig achteruitgaat’.  Dat heeft onder andere te maken met het gedaalde opleidingsniveau van de gemiddelde leraar in het primair en voortgezet onderwijs. ‘Minder dan de helft van de basisscholen voldoet aan de belangrijkste kwaliteitsnormen, en op middelbare scholen wordt meer dan één op de vijf lessen gegeven door een onbevoegde docent.’ Dit steekt volgens de WRR schril af tegen de situatie in andere West-Europese landen.

De WRR merkt hierbij op dat Nederland nog meer dan omringende landen sterk afhankelijk is van goed onderwijs vanwege zijn heterogene economische structuur. Er moet daarom meer aandacht komen voor onderwijsaanpassingen. Onderdeel daarvan zou volgens de WRR behoren te zijn dat het basis- en voortgezet onderwijs werkt met universitair geschoolde leraren.

Lees het WRR-rapport Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland.