WvPO: carrierekansen moeten beter

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) vraagt minister Plasterk van Onderwijs om het carrièreperspectief van leraren te verbeteren. Ook moet het niveau van de pedagogische academies omhoog. Dit is nodig omdat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd onderwijspersoneel te vinden en te houden. Lees verder

De WvPO wil binnenkort met Plasterk afspraken maken over het bevorderen van een aantrekkelijke arbeidsmarktpositionering voor het primair onderwijs. De vereniging wijst tal van factoren aan die een rol kunnen spelen bij de huidige personeelsproblemen. Een daarvan is het imago van het primair onderwijs, dat het leraarschap voor goedopgeleide, jonge mannen minder aantrekkelijk maakt. Ook is er niet genoeg geld voor de noodzakelijke professionalisering en begeleiding van jonge leerkrachten. Daarbij is er sprake van een verwacht tekort aan schoolleiders en concurrentie vanuit andere sectoren. Dat alles zet de kwaliteit van het onderwijs onder druk.

De WvPO wil met de minister, de schoolbesturen en de pedagogische academies werken aan een oplossing. Daarbij is het volgens de WvPO nodig dat  er een LB-leraarsfunctie komt, zodat er doorgroei en carriĆ«reperspectieven ontstaan. Ook wil de WvPO een flexibeler arbeidsvoorwaardenpakket, waardoor werkgevers meer ruimte krijgen om goed presterende leraren ook beter te belonen. Verder vraagt de WvPO om meer geld voor de professionalisering van jong en onervaren personeel, en het aanscherpen van de toelatingseisen en het uitstroomniveau van de pedagogische academies.

De brief van de WvPO staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl

Bijlagen