WvPO en VO-raad positief over Actieplan

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) reageert ‘overwegend positief’ op het Actieplan LeerKracht van Nederland, dat minister Ronald Plasterk van OCW vrijdag heeft gepresenteerd. De VO-raad is er ‘tevreden’ over. Lees verder

De WvPO spreekt van een ‘overwegend adequate reactie’ op het rapport van de commissie-Rinnooy Kan. ‘Voor het primair onderwijs leveren de salarisverbetering, de verkorting van de carrièrepatronen en de bindingspremie duidelijk een positieve bijdrage aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van leraren.’ De WvPO is ook positief over de salarisverhoging van schoolleiders in het primair onderwijs. 

Maar de WvPO betreurt het dat ‘een fors deel van het budget vanuit de begroting van OCW’ komt. Dat heeft onder meer gevolgen voor de BAPO-regeling.

Gerichte kwaliteitsimpuls
De VO-raad is blij met ‘het inkorten van de salarislijnen en een goede, betaalbare seniorenregeling’. De minister laat volgens de VO-raad zien dat hij kiest ‘voor een gerichte kwaliteitsimpuls voor het onderwijs’.  Daarbij worden de generieke salarisverhoging en de ruimte voor differentiatie en maatwerk genoemd.

De reacties van de WvPO en de VO-raad staan in de rechterkolom van dit bericht.VakbondenDe Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ‘gemengde gevoelens’.  Aan de ene kant is het plan van Plasterk ‘een stap in de goede richting’, maar aan de andere kant is de bond er ‘minder over te spreken’ dat de financiering door het onderwijs zelf moet worden opgebracht. Klik hier voor de reactie van de AOb.CNV Onderwijs is ‘blij’ met het actieplan. Het is volgens de christelijke vakbond ‘een goede basis voor verder overleg met de bewindslieden en de werkgevers in het onderwijs’. Klik hier voor de reactie van CNV Onderwijs.

Bijlagen