WvPO overwegend positief over Actieplan

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) is overwegend positief over de beleidsreactie van minister Plasterk. Het Actieplan Leerkracht van Nederland bevat een aantal positieve elementen om de positie van leraren in het basisonderwijs te verbeteren. Lees verder

De ministerraad heeft besloten dat er ruim € 1,1 miljard wordt uitgetrokken om het groeiende lerarentekort, de oplopende werkdruk in het onderwijs en het dalende opleidingsniveau van leraren op te lossen.

Voor het primair onderwijs zijn met name de volgende maatregelen van belang:

* kortere carrièrepatronen, leraren kunnen eerder hun maximum bereiken;
* een bindingspremie voor leraren die hun maximum al bereikt hebben;
* extra middelen voor het aanstellen van conciërges;
* verhoging van de salarissen van schoolleiders;
* er komt meer differentiatie in de salarissen, ca. 70% LA, 28% LB en 2% LC;
* een scholingsfonds waaruit leraren kunnen putten;
* meer perspectief voor starters via het aanbieden van grotere banen en begeleiding door ervaren leraren. 

De WvPO is van mening dat er met deze maatregelen een overwegend adequate reactie is gekomen op het rapport van de commissie-Rinnooy Kan. Voor het primair onderwijs leveren de salarisverbetering, de verkorting van de carrièrepatronen en de bindingspremie duidelijk een positieve bijdrage aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van leraren. Daarnaast komt er ruimte om starters een grotere baan te geven. Deze groep moet het nu te vaak doen met een stapeling van kleine aanstellingen. Het is een goede zaak om ook de salarissen van schoolleiders te verhogen. Er is in het primair onderwijs een tekort aan schoolleiders dat de komende jaren groter dreigt te worden.

Minder ‘leuke’ maatregelen
Helaas komt er een fors deel van het budget vanuit de begroting van OCW en zal er een beroep worden gedaan op de budgetten van de werkgevers in het primair onderwijs. De WvPO constateert dat dit gevolgen heeft voor de BAPO-regeling, de gewichtenregeling, het budget voor arbeidsmarktbeleid en de indexatie van de GPL. 

De WvPO zal in overleg treden met de minister en de vakbonden over de directe implementatie van de plannen. Punten van aandacht hierbij zijn onze zorgen over de ‘structurele’ aard van alle middelen en het inzetten van bestaande budgetten zoals de BAPO-regeling. Tevens zal de eigen verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor hun personeelsbeleid volledig intact moeten blijven om op een passende manier de beleidsvoornemens te kunnen implementeren. 

Informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl