WvPo start onderhandelingen

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) is gestart met de onderhandelingen met de werknemerscentrales over de decentrale arbeidsvoorwaarden. Het streven is om uiterlijk 1 april een CAO-PO voor de periode 1 augustus 2006-1 augustus 2008 af te sluiten. De komende weken zal al intensief worden overlegd. Lees verder

De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de centrales hebben onlangs hun inzetten uitgewisseld. De volledige tekst en inhoud daarvan vindt u in de rectherkolom naast dit artikel. Daar staat ook een nadere concretisering van de werkgeversinzet.

De partijen moeten ook afspraken maken over de doordecentralisatie van secundaire arbeidsvoorwaarden vanuit het RPB WPO/WEC naar de CAO-PO. Verschillende werkgroepen zijn aan de slag gegaan om met concrete teksten en voorstellen richting overlegtafel te komen. Op korte termijn proberen partijen afspraken te maken over de reiskostenvergoedingen en levensloopregeling.

Voor meer informatie: VOS/ABB, Hans van Willegen en Frans Smidt, jvanwillegen@vosabb.nl; fsmidt@vosabb.nl.

Bijlagen