Kunnen leerlingen niet meer spellen?

Leerlingen spellen aan het einde van de basisschool nog net zo goed als ruim 20 jaar geleden. Als wordt gekeken naar 18-jarige leerlingen, dan is een afname te zien. Dat meldt de Nederlandse Taalunie. Lees verder

In het rapport ‘Ze kunnen niet meer spellen; kan de Taalunie er wat aan doen?’ staat dat er amper wetenschappelijk verantwoorde cijfers over spellinggebruik zijn. Het is dus moeilijk om de vraag te beantwoorden of kinderen de afgelopen jaren slechter zijn gaan spellen.

Uit de cijfers die wel beschikbaar zijn, blijkt dat leerlingen aan het einde van de basisschool nu nog net zo goed spellen als in 1988. Ruim driekwart van de groep 8-leerlingen spelt alle werkwoordsvormen in een toets goed.Naarmate ze ouder worden, gaan kinderen echter minder goed spellen. Zo scoorden meer dan 600 eerstejaarsstudenten van een lerarenopleiding gemiddeld 64 procent op een spellingtest.

Projectleider Rik Schultz van de Nederlandse Taalunie spreekt in een artikel in het magazine Taalschrift het vermoeden uit dat dit komt door de verminderde aandacht voor spelling in het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor het rapport van de Nederlandse Taalunie.

Klik hier voor het artikel in Taalschrift.