Zeer zwakke scholen: tips en valkuilen

De KPC Groep heeft tips en valkuilen op een rij gezet voor besturen met één of meer zeer zwakke scholen. Lees verder

De KPC Groep heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop schoolbesturen omgaan met de mededeling dat één of meer scholen als zeer zwak gekwalificeerd wordt en onder geïntensiveerd toezicht van het ministerie van OCW komt te staan. 

Het onderzoek resulteerde in een lijst met praktische tips en met potentiële valkuilen. De lijst staat in de rechter kolom van dit bericht.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen