Zeki Arslan: ‘Steek inburgeringsgeld in vve’

Het kabinet kan het geld dat bestemd is voor inburgering beter besteden aan de vroeg- en voorschoolse educatie (vve). Dat stelt onderwijscoördinator Zeki Arslan van multicultureel instituut Forum. Lees verder

‘We mogen niet accepteren dat zoveel kinderen, bijvoorbeeld uit Turkse gezinnen, met twee jaar taalachterstand van de basisschool komen’, zegt Arslan in een interview met de Volkskrant. Hij benadrukt dat er veel talent verloren gaat. ‘Hierdoor stroomt een te groot deel van het potentieel in Nederland door naar te laag voortgezet onderwijs, met alle risico’s op schooluitval van dien.’

Arslan zegt dat er nu te weinig geld wordt besteed aan onderwijs voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hij wil daar inburgeringsgeld voor gebruiken. ‘Als ik als minister mocht kiezen, zou ik zeggen: laat die volwassenen inburgeren via de arbeidsmarkt, en steek het geld in de jonge kinderen. Die mogen niet al op school beginnen met een te gebrekkige taalbeheersing.’

De onderwijscoördinator van Forum wil dat er een topconferentie over onderwijskansen komt.  ‘Op die top moet je ouders, scholen, wethouders en bestuurders committeren aan hun inspanningen voor het doel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: over acht jaar komen er geen leerlingen met taalachterstand meer van de basisschool.’

Arslan denkt dat er buiten de onderwijsbegroting om 1,5 tot 2 miljard euro extra kan worden losgemaakt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. ‘Als je die Joint Strike Fighter niet koopt, kun je de leraren goed betalen, én van Nederland weer een excellent kennisland maken. En anders moet Plasterk in Brussel om geld vragen.’