Zet kleinescholentoeslag om in stimuleringsregeling

De kleinescholentoeslag kan worden omgezet in een stimuleringsregeling om samenwerking tussen scholen en schoolbesturen in krimpgebieden te vergemakkelijken. Dat heeft VOS/ABB donderdag ingebracht in een gesprek met het ministerie van OCW naar aanleiding van het krimpadvies van de Onderwijsraad. In het gesprek werd duidelijk dat de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op het advies niet zoals eerder aangekondigd in april, maar pas in mei komt.

Namens VOS/ABB namen de beleidsmedewerkers Hans Teegelbeckers en Marleen Lammers deel aan het gesprek in Den Haag. Ook de katholieke besturenorganisatie VKO, de vereniging van gereformeerde scholen VGS en de schoolleidersvakbond AVS waren bij het gesprek aanwezig.

Regie bij het onderwijs!
Het gezamenlijke standpunt was dat staatssecretaris Dekker op basis van het advies Grenzen aan kleine scholen niet met nieuwe beleidsmaatregelen ten aanzien van demografische krimp moet komen. De regie op dit vlak hoort bij de scholen en hun besturen te liggen. Daarbij is het essentieel dat het kabinet het onderwijs voldoende faciliteert, omdat goede samenwerking voor behoud van onderwijskwaliteit in krimpregio's zorgvuldigheid vereist. Dat kost tijd en dus geld.

Ook is in het gesprek duidelijk gemaakt dat het kabinet en de Tweede Kamer hun best moeten doen om wetgeving weg te nemen of aan te passen als die samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in de weg zit. VOS/ABB bracht in het kader van dit onderdeel van het gesprek het idee in om de huidige kleinescholentoeslag te veranderen in een stimuleringsregeling om samenwerking te bevorderen. Nu kan de kleinescholentoeslag een vertragende werking hebben op samenwerking tussen scholen en besturen.

Openbaar onderwijs achtergesteld!
VOS/ABB benadrukte in het gesprek dat de huidige wet- en regelgeving op een aantal punten het openbaar onderwijs achterstelt ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Zo kunnen openbare schoolbesturen geen integrale kindcentra in stand houden, terwijl besturen voor bijzonder onderwijs dat wel kunnen. Dit geldt ook voor samenwerkingsscholen. Het is de hoogste tijd dat deze achterstelling wordt aangepakt.

Tevens heeft VOS/ABB haar twijfels uitgesproken over de constatering van de Onderwijsraad dat de grondwettelijke garantie voor voldoende openbaar onderwijs niet in gevaar komt als de minimale opheffingsnorm voor basisscholen omhoog gaat van 23 naar 100 leerlingen. Als dit realiteit wordt, zullen 605 openbare basisscholen de deuren moeten sluiten, waardoor de grondwettelijke garantiefunctie, zoals die is vastgelegd in grondwetsartikel 23, in dunbevolkte gebieden niet meer kan worden waargemaakt.

In het gesprek werd duidelijk dat de beleidsreactie van staatssecretaris Dekker op het advies van de Onderwijsraad met een maand is vertraagd. Hij zou in april met een reactie komen, maar dat wordt mei.

Tweede Kamer
Op 14 maart heeft adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB in een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie voor OCW uiteengezet hoe VOS/ABB denkt over het krimpadvies van de Onderwijsraad. Daarin kwamen dezelfde standpunten naar voren.

VOS/ABB rekent erop dat zowel de Tweede Kamer als het kabinet de inbreng van VOS/ABB serieus in overweging neemt in de discussie over demografische krimp en het onderwijs.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl