Ziek van carnaval geen reden om thuis te blijven

Bezwaren tegen carnaval vormen geen grond waarvoor verlof en/of een vrijstelling van de leerplicht kan worden verleend. Dat antwoordt minister Jet Bussemaker van OCW en Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de PVV. Lees verder

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de anti-islamitische PVV stelde Kamervragen naar aanleiding van een artikeltje in de Telegraaf. Daarin stond dat islamitische ouders in Roermond hun kinderen ziek hadden gemeld, omdat ze niet wilden dat hun kinderen op school zouden meedoen aan carnaval.

De ministers antwoorden dat kinderen niet thuis kunnen worden gehouden vanwege een volksfeest, zoals het carnaval. ‘Bovendien is het uit oogpunt van integratie en sociale verbinding goed dat kinderen al vroeg kennisnemen van elkaars tradities en feesten in hun directe leefomgeving’, aldus Bussemaker en Asscher.

Ze benadrukken dat de gemeentelijke leerplichtambtenaren erop moeten toezien dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. ‘In dit verband is het van belang dat de wethouder van de gemeente Roermond heeft laten weten dat hij geen signalen heeft van verzuim vanwege geloofsbezwaren tegen carnaval.’

In het kader van de carnavalsdiscussie benadrukt Beertema dat Nederland een joods-christelijke traditie heeft, waarin volgens hem geen plaats is voor de islam. Hij vermeldt er niet bij of hij zelf carnaval heeft gevierd om uiting te geven aan deze traditie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl