‘Ziekteverzuim kan met de helft omlaag’

Het ziekteverzuim in het onderwijs kan met de helft omlaag, waardoor per jaar 500 miljoen euro kan worden bespaard. Dat vereist een meer oplossingsgerichte aanpak om de werknemer zo snel mogelijk terug op de werkplek te hebben. Dat zegt organisatieadviseur Marleen Teunis. Zij is de auteur van het boek ‘Werken, iedereen wordt er beter van’. Zij bood haar boek donderdag aan, in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag, aan CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk en zijn SP-collega Jasper van Dijk. Lees verder

Teunis, eigenaar van het bureau Van Campen Consulting in Veghel, wijst erop dat het verzuimpercentage in Nederland hoger is dan het Europese gemiddelde. Het onderwijs is met gemiddeld 6 procent een uitschieter.

‘Weliswaar is het verzuim in ons land  de afgelopen jaren flink gedaald, maar het kan in veel opzichten veel beter’, aldus Teunis. Zij ziet de Wet Poortwachter als een oorzaak van de moeizame reducering van het verzuimpercentage. ‘Het medische model en ook de Wet Verbetering Poortwachter staan de mobiliteit van de werknemer in de weg.’ Het is volgens haar essentieel dat de werknemer snel terug is op de werkplek om zijn herstel te bevorderen.

Oplossingsgericht
Teunis introduceert in haar boek een oplossingsgericht verzuimmanagementmodel. Dat moet het mogelijk maken om het verzuim in elke organisatie terug te brengen naar maximaal 3 procent. Voor het onderwijs, dat gemiddeld op 6 procent zit, zou dat een enorme kostenbesparing van 500 miljoen euro per jaar kunnen betekenen.

In het model van Teunis bepaalt mobiliteit de richting van herstel. Bij het proces in de organisatie en de uitvoering van het verzuimprotocol legt ze het accent op de begeleiding en sturing in de eerste twee weken. Langdurig verzuim wordt volgens haar door de manager in de organisatie in de eerste twee weken georganiseerd. Teunis benadrukt dat er meteen afspraken moeten worden gemaakt om problemen op te lossen.

Positieve mogelijkheden
Het kan volgens Teunis soms beter om positieve mogelijkheden te benutten dan om te proberen een probleem op te lossen. ‘Het draait om de vraag, wanneer het probleem zich niet voordoet. Geen enkel probleem immers doet zich 24 uur per dag voor. Er zijn altijd momenten waarop het er niet of iets minder is.’ Zo wordt gezocht naar werkbare oplossingen.

Klik hier voor meer informatie.