Ziekteverzuimverzekering Risicofonds duurder

Schoolbesturen die een ziekteverzuimverzekering via het Risicofonds hebben afgesloten, hebben begin mei een forse naheffing gekregen over het kalenderjaar 2006. Ook de voorlopige premie over 2007 is behoorlijk verhoogd. Lees verder

In augustus 2005 kregen scholen een aanbieding van het Risicofonds om een conventionele ziektekostenverzekering af te sluiten. Het aantrekkelijke van de aanbieding was dat zij bij een wachttijd van 20 dagen een premie hoefden te betalen van slechts 1,59 procent. Veel scholen sloten een contract voor drie jaar af.

In november 2006 kwam het Risicofonds met een vooraankondiging dat er teveel werd gedeclareerd en dat de premie niet in overeenstemming was met het gedeclareerde bedrag. De premie zou in 2007 omhoog gaan naar 1,79 procent.

Toen begin mei de afrekening binnenkwam, bleek dat er niet 1,59 procent maar 2,14 procent premie betaald moest worden. Dit is een verschil van 34,5 procent. De voorlopige premie voor 2007 is nu vastgesteld op 2,88 procent.

Het Risicofonds geeft toe dat, ondanks een zorgvuldig onderzoek vooraf door PricewaterhouseCoopers, achteraf bleek dat de premies te laag waren vastgesteld.

Bijna 35 procent
Van een aantal scholen hebben wij begrepen dat zij graag van het contract af willen. Het contract is echter voor drie jaar afgesloten en de werkgever zou er alleen vanaf kunnen als het verschil tussen de voorlopig vastgestelde premie en de definitieve premie meer dan 35% bedraagt. Het verschil is bijna 35%, zodat het Risicofonds net binnen de marge blijft.

Navraag bij het Risicofonds heeft opgeleverd dat van de 130 polissen die zijn afgesloten, 40 procent een overschrijding van soms wel 7,5 keer de premie heeft. Bij deze scholen ligt het verzuimcijfer zeer hoog en is er sprake van calculerend gedrag. Zestig procent van de schoolbesturen met een laag ziekteverzuim wordt hiervan de dupe. Het Risicofonds werkt niet  met een bonus/malus-regeling, zoals die wel gold bij het Vervangingsfonds.

Calculerend gedrag
Er wordt nader onderzoek gedaan bij de scholen met hoog ziekteverzuim en het Risicofonds zal er alles aan doen om te proberen dit verzuim en het calculerend gedrag van schoolbesturen tot een minimum te beperken. Ook zal het Risicofonds verder onderzoek gaan doen naar andere vormen van contracten.  

Scholen hebben in hun lumpsumvergoeding een opslag zitten van 2,16 procent voor vervanging. De premie die nu betaald moet worden, staat hier niet mee in verhouding. Zeker gezien de verplichting om aan de minimale onderwijstijd te voldoen, zal VOS/ABB er bij de VO-raad op aandringen om ervoor te zorgen dat de vergoeding door het ministerie van OCW omhoog gaat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl