Zijn de werkgeverslasten te laag geraamd?

‘Onze BAPO-kosten zijn veel hoger dan we vergoed krijgen’. ‘We komen niet uit met de GPL’. Twee opmerkingen die VOS/ABB regelmatig hoort van directeuren en medewerkers van bestuursbureaus. VOS/ABB wil graag weten of veel schoolbesturen zich deze vragen stellen. Aan het einde van dit bericht kunt u online reageren. Lees verder

Voor de personele bekostiging krijgen scholen geld van het Rijk op basis van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL). De hoogte van de GPL wordt bekendgemaakt in de Regeling bekostiging personeel PO. In de GPL zitten alle loonkosten, dus ook de totale werkgeverslasten.

De ontwikkeling van de werkgeverslasten is aldoor ontleend aan de indexeringen van de GPL, zoals die in het overleg met het ministerie van OCW bekend werden gemaakt. Een algemene salarismaatregel die leidde tot een verhoging van een brutosalaris, betekende geen verhoging van de werkgeverslasten, maar een premieverhoging dus wel.

Het vertrekpunt van de indexering en de bepaling van de WG-lasten waren de gegevens van het meetjaar 2004-2005. Sindsdien hebben veel aanpassingen van de GPL plaatsgevonden en vaak meermalen per jaar.

Meer en meer twijfel
Nu blijkt dat er de laatste paar jaar meer en meer twijfel is of de raming van de werkgeverslasten de werkelijke stijging van deze lasten nog wel in voldoende mate volgt. Het meetjaar is inmiddels zes jaar geleden. De situatie van toen is niet meer te vergelijken met de huidige. Zo is het BAPO-gebruik toegenomen en werken leerkrachten langer door.

Werkgevers vragen zich dus terecht af of de raming van de WG-lasten de werkelijke stijging van de WG-lasten nog wel in voldoende mate volgt. Er zijn gegronde redenen om daaraan te twijfelen zoals blijkt uit het bijgevoegde artikel, geschreven door Bé Keizer.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen