ZIOS en ZAT: wat is dat?

ZIOS staat voor Zorgstructuren In en Om de School. De kern van dit beleid is een dekkend netwerk van effectieve Zorg Advies Teams (ZAT’s). In 2007 moet elke school in Nederland beschikken over een goed functionerend ZAT. Lees verder

In het ZAT participeren de (keten)partners in de zorg. Hierbij kan gedacht worden aan schoolmaatschappelijk werk, Bureau jeugdzorg, de politie, leerplichtambtenaar e.d. Het ZAT is een zorgvangnet binnen de vertrouwde schoolomgeving van leerlingen. Het doel is een optimale kwaliteit van zorg.

ZIOS ondersteunt scholen, lokale en provinciale instellingen bij het versterken van de samenwerking in een ZAT. Als er nog geen ZAT is helpt ZIOS desgewenst er een op te zetten.