Magazine School! laat zien hoe onderwijs zich ontwikkelt

Het zomernummer van magazine School! zoomt in op verschillende succesvolle initiatieven in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

School! kijkt onder andere naar Odyssee. Het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Sneek steekt zijn nek uit met de Master Steve JobsSchool. Deze iPad-school à la Maurice de Hond trekt veel leerlingen, niet alleen uit Sneek, maar ook plaatsen als Drachten en Lemmer. In augustus gaat de Master Steve JobsSchool open.

In de rubriek Het gebouw staat een reportage over het prachtige gebouw van de openbare Bredero Mavo in Amsterdam-Noord. Het ontwerp van deze ruime en transparante school is gericht op de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. In De vijf vragen komt rector Halbe Spanjer van openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten aan het woord over passend onderwijs.

Het zomernummer besteedt ook aandacht aan de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker op het krimpadvies van de Onderwijsraad in combinatie met de grondwettelijk eis dat de laatste school in een dorp openbaar moet zijn. De openbare identiteit komt tevens aan bod in een artikel over de acceptatie van homo’s. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kijkt hier met een Bijbelse blik naar, terwijl zijn D66-collega Vera Bergkamp uitgaat van de vrijheid van mensen om te kunnen zijn wie zij zijn.

De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs wordt belicht in een artikel over basisschool De Straap in Helmond. Deze TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) staat daadwerkelijk open voor álle leerlingen. Directeur Marianne van Mierlo heeft er een hekel aan om etiketten op kinderen te plakken.

School! kijkt ook over de grens. Zo kunt een artikel lezen over de samenwerking tussen een openbare basisschool bij Winterswijk met twee naburige scholen in Duitsland. Verder weg liggen de binnenlanden van Suriname, waar het openbaar onderwijs innoveert. Voor wie daar wil gaan werken: in juli en augustus loopt er een wervingsactie!

Abonnement?
De online versie van het zomernummer van magazine School! kunt u downloaden. Alle schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten en alle leden van VOO ontvangen het blad gratis.

Wilt ook u zeven keer per jaar lezen wat de meerwaarde van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is? Neemt u dan een abonnement voor slechts 24,50 euro per jaar.

Als u ideeën voor School! hebt, kunt u die mailen aan Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.