Zomernummer Over Onderwijs is uit

Het zomernummer van Over Onderwijs valt een dezer dagen bij de leden van VOS/ABB in de bus. Het blad, dat volgens schema op 24 juni zou verschijnen, heeft voor het eerst in zijn ruim tienjarige bestaan vertraging opgelopen, als gevolg van het -volkomen onverwachte- faillissement van drukkerij Giethoorn ten Brink in Meppel.
Lees verder

VOS/ABB en de drukkerij, die inmiddels een doorstart heeft gemaakt als drukkerij Ten Brink, hebben alles op alles gezet om Over Onderwijs ondanks de problemen toch te verzenden. Het blad is volgens TNT Post woensdagmiddag verzonden. Helaas was dat voor veel scholen in de regio Noord te laat, omdat daar vrijdag de zomervakantie begon. Onze excuses daarvoor.

Over Onderwijs bevat in dit nummer een mooie variatie aan artikelen, onder meer over andere schooltijden, de strijd om openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld en het succes van de Universumscholen.

In het basisonderwijs is het al decennialang gewoonte: tussen de middag hebben kinderen vrij om thuis te kunnen eten en op woensdag is de hele middag vrij. ‘Maar die tijden stammen uit het agrarische tijdperk’, zeggen de leden van initiatiefgroep Andere Tijden. ‘De wereld is veranderd, en daar past die traditionele schooldag niet meer bij.’ Een uitvoerig artikel over de mogelijkheden van andere schooltijden. En: hoe pak je dat dan aan?

In Barneveld, van oudsher een christelijk bolwerk, klinkt de roep om openbaar voortgezet onderwijs steeds luider. Over Onderwijs laat zien hoe het christelijk monopolie in deze streek langzaam maar zeker afbrokkelt.

De derde coverstory van dit nummer gaat over de Universumscholen, die systematisch meer aandacht besteden aan de bètavakken. Met resultaat, want de laatste jaren kiezen steeds meer leerlingen voor de bètaprofielen in het voortgezet onderwijs. Nu nog zorgen dat ze ook bètavakken gaan studeren.

Andere onderwerpen in het zomernummer:

* Na de noodkreet uit het onderwijs, vorig jaar, over de muffe lucht in leslokalen, komt er nu eindelijk aandacht voor dit probleem. Scholen kunnen hun lokalen (een beetje) opfrissen.

* De combinatiefunctie als mogelijke oplossing voor de problemen met de gymlessen in het basisonderwijs. Over Onderwijs peilde de eerste ervaringen.

* Leraarplus: een nieuwe opleiding voor vwo’ers die excellente leerkrachten in het basisonderwijs willen worden. Een kwaliteitsimpuls in Drenthe en Overijssel.

* Een concrete aanpak voor de nieuwe profilering van een school, met als doel een betere menging en meer leerlingen. VOS/ABB-adviseurs Hans Teegelbeckers en Yoeri Sijl vertellen erover.

In de vaste rubrieken zien we dit keer het openbare Reitdiep College in Groningen (Het gebouw), obs De Klokkebei in Ulvenhout (De vijf vragen) en Paul Janssen (Adviseur ten voeten uit). Ten slotte gaat onze juridisch adviseur Lies Boogerman in de rubriek Gelijk en ongelijk in op de vraag: ‘Mag je als werkgever altijd afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts?’

Over Onderwijs is ook virtueel te bekijken op deze website (rubriek publicaties).