Zonnebloem creëert 8000 stageplaatsen

De Zonnebloem creëert 8000 maatschappelijke stageplaatsen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW en directeur Marijke van Eck van de Zonnebloem hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Lees verder

De leerlingen gaan meedraaien bij de plaatselijke Zonnebloemafdelingen met het bezoeken van mensen met een fysieke beperking en het organiseren van uitstapjes. Het komende halfjaar beginnen pilotprojecten met 50 vo-scholen. Een van die scholen is het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, waar de ondertekening van de intentieverklaring plaatshad. Deze school is aangesloten bij VOS/ABB.

Na de evaluatie van de pilotprojecten wordt een definitief draaiboek voor scholen en Zonnebloemafdelingen opgesteld. Uiteindelijke zouden 8000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij 800 plaatselijke afdelingen van de Zonnebloem een maatschappelijke stage kunnen lopen. 

Zonnebloemdirecteur Van Eck noemt het ‘vanzelfsprekend’ dat de Zonnebloem ‘als een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van jongeren.’ Staatssecretaris Van Bijsterveldt is blij met het initiatief: ‘Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem beantwoordt helemaal aan het doel om de leerling te laten ervaren dat zijn inzet ertoe doet.’