Zorgen over tijdpad voor invoering passend onderwijs

Het is nog maar zeer de vraag of de invoering van passend onderwijs binnen de gestelde termijn haalbaar is. Die zorg werd dinsdag uitgesproken tijdens twee bijeenkomsten van VOS/ABB. Lees verder

Directe aanleiding voor de bijeenkomsten was de rapportage die minister Marja van Bijsterveldt op 17 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij gaat daarin onder meer in op de eerder bekendgemaakte temporisering van de bezuiniging. Zo zal er in tegenstelling tot wat zij aanvankelijk van plan was, nog niet in het schooljaar 2011-2012 worden bezuinigd. Het komend schooljaar wordt benut voor verdere voorbereiding.

Wat duidelijk werd tijdens de VOS/ABB-bijeenkomsten, is dat de direct betrokkenen uit het onderwijs zich grote zorgen maken over het door de minister aangegeven tijdpad. Zo is het nog maar de vraag of het haalbaar is de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden voor 1 november 2012 te realiseren. Ook lijkt het niet realistisch dat voor 1 maart 2013, wanneer de zorgplicht in werking treedt, de zorgplannen bij de inspectie liggen.

VOS/ABB zal op basis van de bijeenkomsten duidelijk maken dat er nog veel vragen en zorgen zijn over de invoering van passend onderwijs naar aanleiding van het voorgestelde tijdpad en de bezuiniging. Die korting op het budget is weliswaar getemporiseerd, maar zal na het volgend schooljaar ernstige gevolgen hebben voor alle betrokkenen.

Aan de VOS/ABB-bijeenkomsten over passend onderwijs werd meegewerkt door de VOS/ABB’ers Anna Schipper, Hans Teegelbeckers, Klaas te Bos en Geke Lexmond. De inleiding bij de bijeenkomsten kunt u downloaden uit de rechterkolom.

VOS/ABB beschouwt een goede invoering van passend onderwijs en een daarbij passend budget als essentieel voor de algemene toegankelijkheid van het funderend onderwijs. Goed onderwijs moet immers beschikbaar zijn en blijven voor álle leerlingen.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen