Zorgplicht: de stand van zaken

In de afgelopen maanden zijn in het hele land ruim 400 bijeenkomsten georganiseerd over de zorgplicht oftewel passend onderwijs. Eind juni verschijnt een publicatie. Lees verder

In

februari gaf de Tweede Kamer groen licht om de zorgplicht te verkennen

in het veld. Minister Maria van der Hoeven van OCW zal met plannen voor

een vervolg komen. In het najaar zal de Tweede Kamer besluiten gaan

nemen, onder meer op basis van wat de verkenningen in het veld hebben

opgeleverd.

De publicatie naar aanleiding van de ruim 400 bijeenkomsten in het land zal eind juni op deze website worden gepubliceerd.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl