Zwakke school of zwak bestuur? Dat is groot verschil!

PvdA-Kamerlid Metin Çelik schiet zijn doel voorbij door te stellen dat een schoolbestuur dat een zeer zwakke school onder zijn hoede heeft, geen nieuwe school mag stichten. Wel kan VOS/ABB zich vinden in het standpunt van Çelik dat een aantoonbaar falend bestuur die mogelijkheid niet meer mag hebben. Lees verder

Directe aanleiding voor het opstellen van een wetsvoorstel, is de sluiting van het slecht presterende Islamitisch College Amsterdam. Nadat die school vanwege de slechte onderwijskwaliteit en een dramatisch teruggelopen leerlingenaantal was opgeheven, kwam het bestuur vrijwel direct met een plan voor een nieuwe islamitische vo-school. 

In de Volkskrant zegt Çelik dat deze gang van zaken hem boos maakte. ‘Wat een lef: een slechte bestuurder die gewoon een nieuwe school wil stichten. Met andermans geld, van de belastingbetaler. Lekker makkelijk. Dat is een blinde vlek in de wet.’ Hij wil dit voor de leerlingen oplossen, omdat die recht hebben op goed onderwijs: ‘Zij mogen niet de dupe worden van schoolbestuurders die er een puinzooi van maken’, aldus Çelik, die benadrukt dat ‘een school geen Disneyland is’.

VOS/ABB snapt de boosheid van Çelik, maar wijst erop dat hij zijn doel voorbijschiet als zijn wetsvoorstel ertoe zou leiden dat een schoolbestuur geen school meer mag stichten als het een zeer zwakke school onder zijn hoede heeft. Dit laatste hoeft geenszins te betekenen dat het bestuur ook zeer zwak is. Het gaat erom dat aantoonbaar falende bestuurders de kwaliteit van het onderwijs ernstig kunnen aantasten en dat deze bestuurders aan banden worden gelegd. 

Er is contact met Çelik over het wetsvoorstel. VOS/ABB heeft hem inhoudelijke ondersteuning aangeboden om tot een gewogen voorstel te komen dat recht doet aan goed onderwijs voor álle kinderen.