Zwartescholentoeslag wordt afgeschaft

Met ingang van het schooljaar 2007/2008 wordt de zogenoemde ‘zwartescholentoeslag’ afgeschaft. Het geld blijft beschikbaar voor achterstandenbeleid en de afschaffing gebeurt geleidelijk. Lees verder

Het gaat hier om de regeling schoolspecifieke knelpunten in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Al eerder is aangekondigd dat deze zou verdwijnen. De ‘zwartescholentoeslag’ geeft basisscholen die op 1 oktober 2001 meer dan 70 procent 0,9-leerlingen hadden, een forse toeslag. 

De zwartescholentoeslag wordt echter ook wel een ‘bonus op segregatie’ genoemd en het verdwijnen ervan lag dan ook voor de hand. De betreffende middelen, zo’n 15 miljoen euro,  verdwijnen niet maar blijven beschikbaar voor het achterstandenbeleid.

De toeslag wordt geleidelijk afgebouwd in de komende twee jaar waarin nog twee derde respectievelijk een derde van het budget wordt toegekend. De vrijkomende middelen in de komende schooljaren (eerst vijf, dan tien en dan vijftien miljoen) worden in eerste instantie met name ingezet voor de compensatieregeling.

Voor de scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs geldt de zwartescholentoeslag ook. Maar omdat voor deze scholen voorlopig nog de huidige cumi-regeling blijft gelden, verandert ook deze regeling van de zwartescholentoeslag voor deze scholen niet. Dat komt wel aan de orde als de huidige cumi-regeling voor deze beide schoolsoorten ook wordt aangepast.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.