Zwolse school wint rechtszaak rond loverboy

De openbare Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle is niet aansprakelijk voor de schade die een leerlinge zou hebben geleden doordat ze werd misbruikt door een loverboy. Dat heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad bepaald. Lees verder

De scholiere stelt dat de school geen adequaat veiligheids- en absentiebeleid had, waardoor zij slachtoffer kon worden van een loverboy. Ze spijbelde vaak en werd in die tijd misbruikt. Haar moeder werd over haar ongeoorloofd verzuim niet ingelicht, aldus de scholiere.

De Landelijke Klachtencommissie onderwijs verklaarde in juni 2006 een klacht van de moeder tegen de school over het onveilig schoolklimaat en het ontoereikend absentiebeleid gegrond. Maar de Zwolse rechter bepaalt dat de school niet aansprakelijk is voor de schade die zou zijn geleden.

De leerlinge eiste 50.000 euro smartengeld en daarnaast een schadevergoeding voor studievertraging. De rechtbank wees de vordering af, omdat er geen sprake is geweest van onrechtmatig handelen van de school. Een belangrijke overweging in het vonnis van de rechtbank was dat de verplichting om zorg te dragen voor een minderjarig kind primair bij de ouders ligt. Wel moet een school ervoor zorgen dat gevaarlijke situaties worden voorkomen of opgeheven.

Algemeen directeur Hans Schapenk van de Thorbecke Scholengemeenschap reageert tevreden: ‘De uitspraak van de rechter is helder over het feit dat ouders eindverantwoordelijk zijn en blijven ten aanzien van de zorg en opvoeding van hun kinderen. Deze uitspraak doet recht aan alle medewerkers in het onderwijs die dag in dag uit met zorg hun werk voor de leerlingen verrichten. Ik ben daarbij extra blij voor onze eigen personeelsleden die in de periode 2001–2005 werkzaam waren op het TSG, omdat met deze uitspraak bij de rechtbank een einde aan het geschil is gekomen. De uitspraak werd dan ook met instemming ontvangen in de personeelskamer.’

De Thorbecke Scholengemeenschap valt onder het bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en omgeving, dat is aangesloten bij VOS/ABB.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website www.rechtspraak.nl.