Bedrijfsvoering

Een van de meest sturende factoren in het onderwijs is de bekostiging. De systematiek ervan in het funderend onderwijs is niet eenvoudig en vereist daarom deskundigheid bij schoolbesturen. VOS/ABB biedt ondersteuning bij deze financiële vraagstukken en andere thema’s rondom bedrijfsvoering.

Bekostiging in het onderwijs
Wij bevorderen de deskundigheid op het gebied van bekostiging en bieden verschillende instrumenten aan waarmee leden de uitkomst van besluitvorming vooraf kunnen doorrekenen.

Kennisnetwerken en bijeenkomsten
VOS/ABB is zowel sparringpartner als netwerkpartner die leden met elkaar in verbinding brengt. We organiseren bijvoorbeeld kennisnetwerkbijeenkomsten voor de financiële professionals van de schoolbesturen. Deze bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden en zijn toegespitst op het primair of voortgezet onderwijs.

Belangenbehartiging en beleid
Hoewel belangenbehartiging op het gebied van bekostiging bij de sectorraden PO-Raad en VO-raad ligt, onderhoudt ook VOS/ABB contacten met het ministerie van OCW over het beleid. De sturende werking van bekostiging kan bij beleidswijzigingen immers specifiek invloed hebben op leden van VOS/ABB. Daarom is de vereniging ook als belangenbehartiging actief in de richting van de landelijke politiek.

Onderwijsbestuur en fusies
Onze kennis van bedrijfsvoering en ruime ervaring op relevante deelgebieden van onderwijsbestuur maken dat we geregeld betrokken zijn bij de begeleiding van fusietrajecten. Daarin spelen niet alleen kwesties rond bekostiging, maar dient er ook aandacht te zijn voor medezeggenschap, governance, statuten en reglementen, personeelszaken en natuurlijk ook voor de identiteit van het openbaar onderwijs.
Projecten waarvoor we van grote waarde zijn, betreffen bijvoorbeeld samenwerkingen tussen een openbare en bijzondere school. Juist dan is het belangrijk dat de waarden van het openbaar onderwijs op een deugdelijke wijze worden meegenomen in het proces. 

Stel uw vraag

via email: bedrijfsvoering@vosabb.nl of bel met onze adviseurs bedrijfsvoering:

Ron van der Raaij

Ron van der Raaij

Senior adviseur bestuur en financiën, controller

06 53 73 34 49

Ronald Bloemers

Ronald Bloemers

Senior adviseur financiën en public affairs

06 51 91 46 94