Identiteit

Samen met de leden zetten we ons in voor een positieve profilering van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. We willen dat ouders en leerkrachten bewust kiezen voor het openbaar onderwijs. Om dit uit te dragen leveren we bijdragen aan relevante congressen en symposia en ondersteunen we individuele scholen met advies en kennis.

Profilering openbaar onderwijs
Het team Identiteit is u van dienst met tal van hulpmiddelen voor een duidelijkere profilering van het openbaar onderwijs. Dat doen we door concrete begeleiding en deskundigheidsbevordering op scholen. De kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan centraal in het openbaar onderwijs. Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu vindt u instrumenten en tools die ondersteunen bij het vormgeven van het openbaar karakter en om handen en voeten te geven aan de kernwaarden in de praktijk.

Burgerschap, levensbeschouwing & religie
Inhoudelijk werken we samen met onze partners voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Wij geloven erin dat we door deze brede coalitievorming de openbare identiteit het beste kunnen versterken. Of het nu gaat om mensenrechteneducatie, diversiteit en inclusie of gelijke kansen.
Samen met team Onderwijs dragen we bij aan de implementatie van het schoolvak Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO) met als belangrijke thema’s burgerschap, identiteit en levensbeschouwing. Met partners werken we ook aan onderzoek en vernieuwing op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.

Openbaar karakter versterken
Het team Identiteit ondersteunt u bij het versterken van het openbare karakter van uw school. We brengen onze expertise in om uw bestuur en schoolteam verder te helpen met visievorming en uitvoering in de praktijk. Ook bij fusietrajecten en oprichting van een nieuwe (samenwerkings)school.

Stel uw vraag

via email: identiteit@vosabb.nl of bel met onze adviseur identiteit:

Ed Weijers

Ed Weijers

Senior adviseur identiteit

06 30 05 60 66

Eline Bakker

Eline Bakker

Adviseur identiteit

06 57 58 29 37