Identiteit

Samen met de leden zetten we ons in voor een positieve profilering van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. We willen dat ouders en leerkrachten bewust kiezen voor het openbaar onderwijs. Om dit uit te dragen leveren we bijdragen aan relevante congressen en symposia en ondersteunen we individuele scholen met advies en kennis.

Het team Identiteit is u van dienst met tal van hulpmiddelen voor een duidelijkere profilering, die u terugvindt op www.openbaaronderwijs.nu

We adviseren u over de mogelijkheden om de kernwaarden met behulp van daarbij horende instrumenten in praktijk te brengen. Dat doen we door concrete begeleiding en deskundigheidsbevordering. Inhoudelijk werken we samen met onze partners voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Wij geloven erin dat we door deze brede coalitievorming de openbare identiteit het beste kunnen versterken. Of het nu gaat om mensenrechteneducatie, diversiteit en inclusie of gelijke kansen.

Samen met team Onderwijs dragen we bij aan de implementatie van het schoolvak Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO) met als belangrijke thema’s burgerschap, identiteit en levensbeschouwing.

Het team Identiteit ondersteunt u bij het versterken van het openbare karakter van uw school

  • Wij begeleiden besturen en scholen bij visievorming, profilering van het openbare karakter en vormgeving van de kernwaarden van openbare scholen.
  • Wij stimuleren openbare scholen om actief te werken aan levensbeschouwing en burgerschapsvorming op een manier die bij hen past.
  • Wij bieden expertise om directies en teams na te scholen en te begeleiden op het terrein van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.
  • Wij hebben het portaal www.openbaaronderwijs.nu met tools om scholen te ondersteunen bij het vormgeven aan het openbare karakter en om handen en voeten geven aan de kernwaarden in de praktijk.
  • Wij begeleiden fusietrajecten tussen openbare en bijzondere scholen. Daarbij ondersteunen wij de instandhouding van het openbare karakter van de nieuwe (samenwerkings)school.
  • Wij werken met diverse partners aan onderzoek en vernieuwingen op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs en burgerschapsvorming.

Stel uw vraag

Tamar Kopmels

Tamar Kopmels

Senior adviseur identiteit

06 30 05 60 66