HRM

Goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland vraagt om een goed strategisch personeelsbeleid. Zo komen wij met elkaar tot een vitale sector, met gekwalificeerd en gemotiveerd personeel en onderwijsinstellingen als aantrekkelijke werkgevers.

Het team HRM handelt vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting: deze waarden vormen de basis voor onze kennisnetwerken, trainingen, co-creaties met leden en maatwerk dienstverlening voor leden. De dienstverlening bestrijkt een breed palet binnen het strategisch personeelsbeleid, met als rode draad het versterken van goed werkgeverschap van onderwijsinstellingen. Bestuur en management kunnen te allen tijde een beroep doen op onze daadkracht en denkkracht.

U kunt bij ons terecht voor procesbegeleiding ten behoeve van een modern functiegebouw, een aantrekkelijke employee journey en een helder strategisch meerjarenperspectief op personeel. Daarnaast begeleiden we u bij actuele thema’s in het onderwijs zoals het personeelstekort, het NPO, modernisering van de arbeidsvoorwaarden en het omlaag brengen van werkdruk.

Onze HRM expertise omvat onder andere: 

  • Het formuleren van een goede beloningsstructuur,
  • Opstellen van passende functiebeschrijvingen en -waarderingen
  • Maken van een realistische personeelsplanning
  • Verbeteren van het management.
  • Terugdringen van werkdruk en verminderen van ziekteverzuim

Meer weten? Stuur een email naar hrm@vosabb.nl

 

Stel uw vraag

Ivo Israel

Ivo Israel

Senior Adviseur HRM

06 22 93 96 53