HRM

Goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland vraagt om een goed strategisch personeelsbeleid. Zo komen wij met elkaar tot een vitale sector, met gekwalificeerd en gemotiveerd personeel en onderwijsinstellingen als aantrekkelijke werkgevers. Wij helpen uw school of bestuur hier graag bij.

Kennisnetwerken, training en co-creaties
Het team HRM handelt vanuit gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting: deze kernwaarden vormen de basis voor onze kennisnetwerken, trainingen, co-creaties met leden en dienstverlening op maat voor onze leden. De dienstverlening bestrijkt een breed palet binnen het strategisch personeelsbeleid, met als rode draad het versterken van goed werkgeverschap. Bestuur en management kunnen altijd een beroep doen op onze daad- en denkkracht.

Procesbegeleiding
U kunt bij ons terecht voor procesbegeleiding ten behoeve van een modern functiegebouw, een aantrekkelijke employee journey en een helder strategisch meerjarenperspectief op personeel. Daarnaast begeleiden we u bij actuele thema’s , zoals het personeelstekort, het Nationaal Programma Onderwijs, modernisering van de arbeidsvoorwaarden en het verlagen van werkdruk.

Onze HRM-expertise omvat onder andere: 

  • Formuleren van goede beloningsstructuur
  • Opstellen van passende functiebeschrijvingen en -waarderingen
  • Maken van realistische personeelsplanning
  • Verbeteren van management en strategisch HRM-beleid
  • Terugdringen van werkdruk en verminderen van ziekteverzuim

Stel uw vraag

via email: hrm@vosabb.nl of bel met onze adviseurs HRM:

Ivo Israel

Ivo Israel

Senior Adviseur HRM

06 22 93 96 53

Drs. Addy Nieuwenhuis

Drs. Addy Nieuwenhuis

Senior adviseur HRM

06 14 02 04 67