Dé vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

0
Leerlingen
0
Scholen
0
Besturen

Nieuws

Leden aan het woord

  • Het belang van profielorganisaties spitst zich toe op ondersteuning bij identiteit. Dat geldt in het bijzonder voor VOSABB, ook omdat ‘openbaar’ niet altijd als identiteit wordt herkend. Als bij die ondersteuning de kwaliteit van de dienstverlening wordt opgeteld,  heeft het lidmaatschap van VOSABB meer dan een toegevoegde waarde.

    Pieter Schram voorzitter CvB OSG Singelland, Drachten
  • Voor mij zijn de netwerkbijeenkomsten van VOS/ABB ideaal om kennis en ervaring met andere bestuurders uit de regio te delen. Deze bijeenkomsten leveren ook belangrijke input voor het beleid van de vereniging: op initiatief van het netwerk in Noord-Holland zijn bijvoorbeeld de kernwaarden van het openbaar onderwijs tegen het licht gehouden. Daarnaast maken onze stafmedewerkers en ik vaak gebruik van de kennis die de professionals van VOS/ABB op allerlei gebieden in huis hebben. Prettig daarbij is dat geen vraag te gek is en de antwoorden altijd snel komen!

    Geert Looyschelder bestuurder Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum
  • VOS/ABB is voor mij een vast baken. Als ambassadeur van excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs maak ik mij sterk voor het ideaal dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Begrip, respect en waardering voor elkaar zijn onmisbaar om jonge mensen optimale kansen te geven. Natuurlijk voor een diploma, maar bovenal voor een succesvol en gelukkig leven in een samenleving waarin diversiteit, gelijkwaardigheid en democratie staan. VOS/ABB maakt zich hier sterk voor. Het lidmaatschap van VOS/ABB is echt onmisbaar voor onze school!

    Lambèrt van Genugten voorzitter college van bestuur Jan van Brabant College Helmond

Bijeenkomsten