Dé vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

0
Leerlingen
0
Scholen
0
Besturen

Nieuws

Leden aan het woord

  • Het belang van profielorganisaties spitst zich toe op ondersteuning bij identiteit. Dat geldt in het bijzonder voor VOSABB, ook omdat ‘openbaar’ niet altijd als identiteit wordt herkend. Als bij die ondersteuning de kwaliteit van de dienstverlening wordt opgeteld,  heeft het lidmaatschap van VOSABB meer dan een toegevoegde waarde.

    Pieter Schram voorzitter college van bestuur OSG Singelland, Drachten
  • Het is goed dat er een krachtige profielorganisatie is die voor de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs opkomt. Ik sta pal achter de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daarmee dragen wij precies uit waar we voor staan: betekenisvol onderwijs dat midden in de samenleving staat. Ook de dienstverlening van VOS/ABB vind ik buitengewoon waardevol. Ik ben al bij diverse projecten, zoals fusies en identiteitstrajecten, op vakkundige en plezierige wijze ondersteund door VOS/ABB. En de Onderwijsjuristen vind ik echt super. Stel een vraag en binnen een dag heb je antwoord!

    Patrick Went directeur-bestuurder Openbaar BasisOnderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB), Noordwijk
  • VOS/ABB is voor ons een belangrijke ondersteunende organisatie. Vooral op het gebied van openbaar onderwijs, maar wij gebruiken ook zeer regelmatig de professionele juridische en HR-ondersteuning. De adviezen van VOS/ABB zijn altijd goed doordacht en professioneel. Wat wij ook belangrijk vinden, is dat VOS/ABB landelijk én lokaal de belangen van het openbaar onderwijs behartigt. Daarbij zijn de missie en visie van VOS/ABB heel behulpzaam, net als de kernwaarden van de openbare scholen met het thema 'waar verhalen samenkomen'. Kortom: VOS/ABB is voor ons een onmisbare profielorganisatie!

    Karen Peters voorzitter college van bestuur Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV), Amersfoort