Trainingen

VOS/ABB verzorgt kortdurende scholingsbijeenkomsten (dagdeel of dag) en cursussen (meerdaags). Ze worden doorgaans gegeven in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Daarnaast is er ook een incompany-aanbod. Aangezien VOS/ABB  geaccrediteerd is bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs geldt een btw-vrijstelling. Voor aanbod dat door externen wordt verzorgd, geldt dit niet altijd. Houd de agenda in de gaten voor het actuele aanbod.

Open inschrijving

Incompany

Extern aanbod

Mini-leergang Schoolprofilering 3.0

Deze training geeft inzicht in factoren die van invloed zijn op de beeldvorming over uw school en biedt praktische handreikingen om een onderscheidend verhaal voor uw openbare school te realiseren. Na afloop heeft u de basis van dit verhaal in de steigers staan. VOS/ABB verzorgt de leergang in samenwerking met Godding Storytelling & Training.

Functiebeschrijving en -waardering met FUWA – PO/VO

Het doel van deze training is om vertrouwd te raken met het beschrijven van functies en om kennis te maken met de achtergronden van de weging met functiewaardering (FUWA) en de belangrijkste punten die zich daarbij kunnen voordoen.

Op verzoek verzorgen we trainingen en cursussen bij u op locatie. Vaak zijn deze trainingen gekoppeld aan actuele thema’s in relatie tot onze expertisegebieden.  Naast onze thematrainingen kunnen we in samenspraak met u ook een aanbod op maat realiseren. Informeer naar de mogelijkheden. Hieronder vindt u een overzicht van ons huidige incompany-aanbod.

  • Dossieropbouw bij disfunctioneren
  • Verplichtingen bij benoemingen
  • De arbeidsongeschikte werknemer
  • Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
  • Basiscursus CAO PO
  • Basiscursus CAO VO
  • Informatieverwerking en verstrekking
  • Mediatraining voor mensen uit het onderwijs
  • Zorgplicht en aansprakelijkheid van scholen

VOS/ABB onderhoudt goede contacten met professionele trainers en coaches met een bewezen staat van dienst. Zij kunnen bijdragen aan verdieping of verbreding van kennis of anderszins waardevolle diensten bieden aan onze leden. Een voorbeeld van een al jaren succesvol aanbod, is de Leergang Zelfbewust Leiderschap. In deze leergang sluiten leidinggevenden vanuit meerdere sectoren aan. Zo ontstaat uitwisseling van ervaringen en inzichten.

Leergang Zelfbewust Leiderschap

Deze leergang wordt aangeboden door de Coachtrain. Leden van VOS/ABB krijgen korting op deelname.