Communicatie

Informeren, afstemmen, overtuigen, enthousiasmeren. Het zijn slechts enkele registers waaruit we vanuit onze communicatie-expertise kunnen putten. Het maakt uit of u kennis wilt overdragen of gedrag en houding wilt beïnvloeden. Wij helpen u graag bij verschillende communicatievraagstukken.

Informatievoorziening openbaar onderwijs en kernwaarden
Wij informeren leden over alles wat raakt aan bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Door te luisteren naar meningen en belevingen van leden, weten wij wat er speelt en kunnen we hierop inspelen. Wij krijgen essenties helder en presenteren die op een aansprekende manier. Via onze websites www.vosabb.nl en www.openbaaronderwijs.nu, onze wekelijkse e-mailnieuwsbrieven, LinkedIn en ons magazine Naar School.

Stem van de leden laten horen
Gezamenlijke belangen verwoorden wij tot de kern en brengen wij onder de aandacht bij de media en de politiek.

Trainingen en communicatieadvies
Communicatie speelt een rol bij het verwoorden en verbeelden van uw visie en strategie, bij het activeren en motiveren van medewerkers, bij het gecontroleerd omgaan met crisissituaties of bij de profilering van uw scholen. VOSABB ondersteunt u samen met partners bij uw vragen op het gebied van marketing en de inzet van relevante media om uw communicatiedoelen te bereiken, crisiscommunicatie, interne communicatie en personeelswerving. Hiervoor bieden wij trainingen en bijeenkomsten met focus op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden.

Stel uw vraag

via email: mvandenbogaerdt@vosabb.nl of bel met onze adviseur communicatie:

drs. Martin van den Bogaerdt

drs. Martin van den Bogaerdt

Senior adviseur communicatie, hoofdredacteur, woordvoerder

06 13 19 03 11