Communicatie

Informeren, afstemmen, overtuigen, enthousiasmeren. Het zijn slechts enkele registers waaruit we vanuit onze communicatie expertise kunnen putten. Het maakt uit of u kennis wilt overdragen of gedrag en houding wilt beïnvloeden.

VOS/ABB is buitengewoon sterk in het informeren van de leden over alles wat raakt aan bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Wij luisteren naar meningen en belevingen van mensen om voeling te krijgen met wat er speelt bij relaties en belanghebbenden, ook rond úw school of onderwijsorganisatie. Onze antenne is perfect afgestemd op onze leden. Wij krijgen essenties helder en presenteren die op een aansprekende manier. Bijvoorbeeld via onze  online nieuwsvoorziening, maar ook via ons magazine Naar School.

Een greep uit onze communicatie-expertises

  • Inzet van onderzoeksinstrumenten
  • Achterhalen van waardevolle informatie voor uw organisatie en het compact verwoorden van de kernboodschap
  • Inzet van relevante media om uw communicatiedoelen te ondersteunen
  • Organiseren van bijeenkomsten en het betrekken van deelnemers
  • Genereren van persaandacht
  • Gemeenschappelijk stimuleren van de kernwaarden van het openbaar onderwijs
  • Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden
  • Stimuleren van co-creatie om tot gezamenlijke oplossingen te komen

Communicatie speelt een rol bij het verwoorden en verbeelden van uw visie en strategie, bij het activeren en motiveren van medewerkers, bij het gecontroleerd omgaan met crisissituaties of bij de profilering van uw scholen. VOSABB ondersteunt u samen met partners bij uw vragen op het gebied van marketing-  en crisiscommunicatie, interne communicatie en personeelswerving.

Stel uw vraag

drs. Martin van den Bogaerdt

drs. Martin van den Bogaerdt

Senior adviseur communicatie, hoofdredacteur, woordvoerder

06 13 19 03 11