Governance

Een van de doelstellingen van VOS/ABB is een verdere professionalisering van de rol van bestuurder en toezichthouder . De maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van governance in het openbaar onderwijs geven daarbij de richting aan.

Branchecode goed onderwijsbestuur
Voor (leden van) VOS/ABB is governance in het openbaar onderwijs een belangrijk thema. Daarom brengt de vereniging de branchecode voor goed onderwijsbestuur actief onder de aandacht. De dienstverlening is gericht op het samenspel van besturen en toezicht houden.

Kennisnetwerken
De kennisnetwerken Governance staan open voor al onze leden en zijn gericht op actuele thema’s voor een verdere professionalisering van bestuur en toezichthouders. VOS/ABB helpt u bij het uitvoeren van de code.

Evaluaties, voorkomen of oplossen conflicten
De activiteiten omvatten het begeleiden van de evaluatie van de raad van toezicht, het begeleiden van bestuurders en toezichthouders in de samenwerking en het voorkomen of oplossen van conflicten.

Stel uw vraag

via email: governance@vosabb.nl of bel met onze adviseurs governance:

Janine Eshuis

Janine Eshuis

Senior adviseur governance, medezeggenschap, mediator

06 30 04 11 75

Mr. José van Snek

Mr. José van Snek

Senior adviseur juridische zaken

06 13 96 52 38

Hans Teegelbeckers

Hans Teegelbeckers

Directeur

06 51 60 32 09