Lidmaatschap

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Een schoolbestuur wordt lid voor alle scholen die onder zijn bevoegd gezag vallen. Ook samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en gemeenten kunnen lid worden.
VOS/ABB is de voordeligste belangenbehartiger van het funderend onderwijs.

Contributie

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt 3,04 euro per leerling.
Er is een contributieplafond: schoolbesturen betalen voor maximaal 6.000 leerlingen. Samenwerkingsverbanden die zich bij VOS/ABB aansluiten, betalen 1845,00 euro per jaar. Het tarief van het gemeentelidmaatschap bedraagt 1229,00 euro per jaar.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

Snel advies

Elk lid kan dagelijks voor korte vragen onze Onderwijsjuristen en adviseurs inschakelen. Voor juridische vragen, maar ook voor vragen over financiën, HRM, communicatie, identiteit, onderwijs, governance en thema’s rondom bedrijfsvoering, zoals fusies.

Collectiviteitskorting

Leden profiteren van verschillende collectiviteiten. Zo kunt u collectiviteitskorting krijgen bij de aanschaf en inkoop van: energie, zonnepanelen, afvalscheiding en -verwerking, kantoorartikelen, software, printers en sanitaire producten. Ook zijn er kortingen op aanbestedingen, verzekeringen en (thematische) lesmethoden en -materialen.

Altijd overal van op de hoogte!

VOS/ABB brengt vrijwel elke dag onderwijsnieuws via de eigen website. Elke week verstuurt VOS/ABB e-mailnieuwsbrieven. De belangrijkste ontwikkelingen waarbij VOS/ABB is betrokken, vindt u bovendien op LinkedIn. Leden ontvangen daarnaast vijf keer per jaar het ledenmagazine Naar School boordevol met informatie, achtergrondartikelen en columns over wat er speelt in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Speciaal uurtarief voor adviesdiensten

Wij rekenen een speciaal uurtarief voor adviestrajecten en het bijbehorende eindadviesrapport voor leden. Dit uurtarief is een stuk lager wat doorgaans in de markt wordt gevraagd.

Onderwijskennisbank

De Mijn VOS/ABB-omgeving biedt gratis toegang tot handige tools. Denk aan (reken)modellen, stappenplannen en toelichtingen. Leden kunnen ook bij katernen met uitleg over wet- en regelgeving en hoe u die toepast en bij voorbeelddocumenten van  onder andere contracten en vaststellingsovereenkomsten.

Trainingen & kennisnetwerken

Leden kunnen gratis of tegen zeer voordelige  tarieven deelnemen aan onze trainingen en bijeenkomsten van kennisnetwerken die door het jaar plaatsvinden in verschillende regio’s. We organiseren bijvoorbeeld trainingen en bijeenkomsten op het gebied van HRM, financiën en communicatie.

Nog geen lid?

Schrijf u dan hier in of ontvang meer informatie over het lidmaatschap.

@: welkom@vosabb.nl
T: 0348 405 200 / 0348 405 201