Lidmaatschap

Het lidmaatschap van VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Een schoolbestuur wordt lid voor alle scholen die onder zijn bevoegd gezag vallen. Ook samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en gemeenten kunnen lid worden.
VOS/ABB is de voordeligste belangenbehartiger van het funderend onderwijs.

Contributie

De contributie voor het jaar 2024 bedraagt € 3,17 per leerling. Er is een contributieplafond: schoolbesturen betalen voor maximaal 6.000 leerlingen.

Samenwerkingsverbanden die zich bij VOS/ABB aansluiten, betalen € 1924,- per jaar. Het tarief van het gemeentelidmaatschap is € 1282,- per jaar.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

Snel advies

Elk lid kan dagelijks voor korte vragen onze Onderwijsjuristen en adviseurs inschakelen. Voor juridische vragen, maar ook voor vragen over financiën, HRM, communicatie, identiteit, onderwijs, governance en thema’s rondom bedrijfsvoering, zoals fusies.

Collectiviteitskorting

Leden profiteren van verschillende collectiviteiten. Zo kunt u collectiviteitskorting krijgen bij de aanschaf en inkoop van energie en zonnepanelen. Ook zijn er kortingen op aanbestedingen, verzekeringen en (thematische) lesmethoden en -materialen.

Altijd overal van op de hoogte!

VOS/ABB brengt vrijwel elke dag onderwijsnieuws via de eigen website. Elke week verstuurt VOS/ABB e-mailnieuwsbrieven. Wij informeren onze leden ook via LinkedIn. Leden ontvangen daarnaast vijf keer per jaar het ledenmagazine Naar School.

Speciaal uurtarief voor adviesdiensten

Wij rekenen een speciaal uurtarief voor adviestrajecten en het bijbehorende eindadviesrapport voor leden. Dit uurtarief is een stuk lager wat doorgaans in de markt wordt gevraagd.

Onderwijskennisbank

Het besloten ledengedeelte van www.vosabb.nl biedt handige tools. Denk aan (reken)modellen, stappenplannen en toelichtingen. Leden kunnen ook bij katernen met uitleg over wet- en regelgeving en bij voorbeelddocumenten voor contracten of vaststellingsovereenkomsten.

Trainingen & kennisnetwerken

Leden kunnen gratis of tegen zeer voordelige  tarieven deelnemen aan onze trainingen en bijeenkomsten van kennisnetwerken die door het jaar plaatsvinden in verschillende regio’s. We organiseren bijvoorbeeld trainingen en bijeenkomsten op het gebied van HRM, governance en financiën.

Nog geen lid?

Schrijf u dan hier in of ontvang meer informatie over het lidmaatschap.

@: welkom@vosabb.nl
T: 0348 405 200 / 0348 405 201