Advies & ondersteuning

VOS/ABB biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het onderwijs waarmee bestuur, management en medezeggenschapsraden te maken kunnen krijgen.

Wij staan voor u klaar voor advies en ondersteuning, ook bij ingewikkelde en niet-alledaagse situaties. Hiervoor hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis. We denken met u mee over de best mogelijke oplossingen. Waar nodig schakelen we tussentijds met collega’s om een thema vanuit meerdere invalshoeken te belichten.

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen op de volgende terreinen:

Juridisch

Heeft u vragen over arbeidsrecht, contracten, medezeggenschap, privacy of aansprakelijkheid? Wordt u geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag of wilt u meer weten over toelaatbaarheid? Onze Onderwijsjuristen beantwoorden uw vragen en kunnen voor u procederen. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?

Onderwijs

Wilt u het onderwijs in uw openbare school versterken? Vernieuwingen doorvoeren? Uw onderwijsvisie beter laten aansluiten op de praktijk? Maatschappelijke thema’s integreren? Wij denken met u mee en bieden oplossingen in samenspraak met onze collega’s. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?

Identiteit

Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting laat u zien wat u drijft als openbare school. Als organisatie, schoolteam en medewerker. Om de openbare identiteit tastbaar te maken, helpen we u met adviezen, praktische tools en bieden we inspiratie. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?

HRM

Een vitale organisatie is de basis van goed onderwijs. Betrokken en gekwalificeerde medewerkers die samen gaan voor resultaat. We helpen u graag met het aantrekken, behouden of ontwikkelen van professionals, strategische personeelsplanning of duurzaam werkgeverschap. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB? 

Governance

Goed openbaar onderwijs kenmerkt zich door een adequaat besturingsproces en toezichtkader. Transparante verantwoording en een structuur waarin medezeggenschap geborgd is. We helpen u met al uw vragen over goed bestuur en de wijze waarop u dat ondersteunt met uw organisatiecultuur. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?

Communicatie

De juiste informatie bij de juiste mensen op het juiste moment. Dat is belangrijk, maar communicatie is ook de juiste toon en beleving, positieve publiciteit en reputatieversterking of de media voor je winnen. We ondersteunen u graag met deze of andere communicatievragen. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?

Bedrijfsvoering

Optimale bedrijfsvoering is effectief en efficiënt. Betrouwbare ondersteunende processen horen daarbij, evenals adequate inzet van menskracht en middelen en toepassing van gebruiksvriendelijke digitale systemen. Wat doet u zelf? Wat besteedt u uit? Wij adviseren u graag. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB? 

Belangenbehartiging

Wij behartigen uw belangen bij invloedrijke platforms, lokale en landelijke politiek en maatschappelijke organisaties. We werken vandaag aan het fundament van het huis van morgen. Om de toekomstambities voor het openbaar onderwijs waar te maken. Heeft u vragen? Wij helpen deuren te openen. Meer weten of contact opnemen met VOS/ABB?