Ledenvoordeel

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u gebruikmaken van verschillende ledenvoordelen. Samen met collega-organisaties hebben wij een aantrekkelijk aanbod in het Inkoop Centrum Onderwijs.

Daarnaast hebben we specifieke voordelen die alleen voor VOS/ABB-leden gelden. Ook hiermee kan uw organisatie veel geld besparen!

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van het aanbod van het Inkoop Centrum Onderwijs, dat mede een initiatief is van de collega-organisaties Verus, VGS, VBS en ISBO.

Het Inkoop Centrum Onderwijs heeft een aanbod op de volgende gebieden:

Met de 360 graden-communicatiescan van VOS/ABB en Sjoege Onderwijscommunicatie  kunnen scholen voor primair onderwijs in één dag hun communicatiebeleid laten doorlichten. Aanvullend kunnen de identiteitsadviseurs van VOS/ABB met u aan de slag om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs steviger neer te zetten.

Meer informatie

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen voor aanbestedingskwesties tegen gereduceerde tarieven terecht bij Brackmann Aanbestedingsspecialist.

Dit bureau richt zich volledig op aanbestedingsrecht en heeft goede kennis van het onderwijs. De gereduceerde tarieven zijn exclusief voor VOS/ABB-leden.

Brackmann Aanbestedingsspecialist kan ook voor een vast VOS/ABB-ledentarief aanbestedingsdocumenten beoordelen.

In de meeste huishoudens is afval scheiden een routineklus geworden, maar dat is het nog niet op alle scholen. Daarom heeft VOS/ABB via Schoolinkoop een aanbod voor het scheiden van afval.

In deze flyer vindt u meer informatie over het aanbod van VOS/ABB en Schoolinkoop. Op de website van Schoolinkoop staat meer informatie over duurzame afvalverwerking.

VOS/ABB-leden krijgen structureel 10 procent korting op online contractbeheer van Pactum. Hiermee kunt u continu monitoren of contracten kunnen worden beëindigd of het juiste moment aangrijpen om met leveranciers nieuwe afspraken te maken.

Ga voor meer informatie naar de website www.contractbeheer.com of neem contact op met Pactum: 050-7600021, info@contractbeheer.com.

De korting bedraagt gemiddeld 121 euro per jaar.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB en plotseling te maken heeft met een ernstige crisis of calamiteit, kunt u rekenen op een professionele communicatieadviseur op locatie.

VOS/ABB heeft ervaren crisiscommunicatieadviseurs achter de hand. Zij zitten verspreid over het land en kunnen dus redelijk snel ter plaatse zijn.

Voorwaarde om van dit ledenaanbod gebruik te maken, is dat u eerst contact opneemt met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Vervolgens wordt in overleg bepaald of de situatie van dien aard is, dat een van onze crisiscommunicatieadviseurs naar u toe kan komen.

Het ledenaanbod bestaat uit één dagdeel van maximaal vier uur gratis dienstverlening. Mocht u de crisiscommunicatieadviseur langer nodig hebben, dan kunt u hem of haar zelf inhuren (tegen een vast tarief dat lager ligt dan wat in de markt gebruikelijk is).

VOS/ABB en onderwijsbegeleidingsdienst Arkade hebben de Dialoogkoffer samengesteld. In deze koffer zitten meer dan vijftig boeken, voorwerpen en afbeeldingen uit de verschillende grote religies en levensbeschouwingen. Bij elk voorwerp zit beknopte informatie met dialoogvragen waarmee de leraar in de klas het gesprek met de leerlingen kan beginnen.

Leden van VOS/ABB kunnen de Dialoogkoffer online aanschaffen met 45 euro korting!

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen 150 euro korting op lesmateriaal op de website Goedemorgen!.

Deze website bevat lesmateriaal op basis waarvan leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen de ontwikkelingen in de wereld kunnen volgen en duiden.

Ga voor meer informatie naar www.goedemorgenopschool.nl/instapperiode.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen op de KiVa-monitor. Door van dit instrument gebruik te maken, voldoen uw basisscholen aan hun wettelijke plicht de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren. De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs.

Scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen 20 procent korting op de KiVa-monitor. Dat scheelt 10 euro per klas/groep.

Als u gebruik wilt maken van dit aanbod, kunt u contact opnemen met KiVa in Groningen: 050-3639354 of info@kivaschool.nl.

Ga voor meer informatie over de KiVa-monitor naar www.kivaschool.nl/de-kiva-monitor

Teams die met het antipestprogramma KiVa gaan werken, worden getraind om een positieve sfeer in de klas te bereiken en negatief gedrag beter te herkennen en aan te pakken. De STARTtraining duurt twee dagen, maar hoeft niet op twee achtereenvolgende dagen plaats te vinden.

Scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen 10 procent korting op de STARTtraining. Hiermee kan bijna 400 euro per school worden bespaard.

Als u KiVa-school wilt worden, kunt u contact opnemen met KiVa in Groningen: 050-3639354 of info@kivaschool.nl.

Ga voor meer informatie over KiVa naar www.kivaschool.nl.

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen korting op materiaal voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang en de verdiepende Kwink-coachtraining.

Ga naar het bestelformulier. Lees meer over de Kwink-coachtraining.

Schoolleiders in het primair onderwijs die de Leergang Zelfbewust Leiderschap van de Coachtrain volgen, kunnen hiermee het thema ‘persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie.

Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, betaalt u voor deelname (inclusief intakegesprek) het verlaagde ledentarief van 2900 euro ex. btw. Niet-leden betalen 3600 euro ex. btw.

Ga voor meer informatie naar www.zelfbewustleiderschap.nl.

Schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen voor het verhalen van loonschade tegen gereduceerd tarief terecht bij BSA Schaderegeling.

BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die samenhangt met arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

Op basis van no cure no pay wordt voor gerealiseerde resultaten tot 10.000 euro normaal gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent. De korting komt neer op maximaal 300 euro per zaak.

Meer informatie staat in de brochure van BSA Schaderegeling.

Waarom een juridische procedure beginnen als een conflict sneller, goedkoper en beter kan worden opgelost met mediation?

Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB is geregistreerd mediator. Zij kan voor leden van de vereniging een mediationtraject begeleiden, bijvoorbeeld als sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, misverstanden binnen een college van bestuur of raad van toezicht of als er problemen zijn tussen een ouder en een leerkracht.

Dit aanbod van VOS/ABB past bij het uitgangspunt dat het altijd het beste is om problemen op te lossen vanuit het harmoniemodel.

Informatie: Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl of Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u efficiënt personeel werven via onze eigen website en wekelijkse e-mailnieuwsbrieven. U kunt ook forse korting krijgen als u een personeelsadvertentie plaatst in de krant of in een weekblad.

Het aanbod om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te adverteren, is ontwikkeld in samenwerking met mediabureau Godding & co. Dankzij de samenwerking met dit bureau kunt u uw personeelsadvertenties honderden tot duizenden euro’s goedkoper én gemakkelijker plaatsen in landelijke en/of regionale bladen.

Indien mogelijk worden vacatures automatisch ook op de online media van de uitgever geplaatst. Het behoort tevens tot de mogelijkheden om uw vacature te plaatsten op een selectie van grote online vacaturebanken, zoals de Nationale Vacaturebank en Monsterboard.

Er is nog veel meer mogelijk! Wilt u weten welk voordeel u kunt behalen? Neem dan contact op met Godding & co voor een voorstel op maat: 013-5186158, advertenties@godding-co.nl.

VOS/ABB en PentaRho werken samen op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen (RPO’s).

Meer informatie

Genootschap Onze Taal heeft op verzoek van VOS/ABB taaltrainingen voor leraren, managers en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld.

De taaltrainingen die het Genootschap Onze Taal met 15 procent VOS/ABB-ledenkorting aanbiedt, kunnen uit verschillende modules bestaan. Welke modules u kiest, hangt af van de vraag voor welke doelgroep de training bestemd is.

De trainingen worden op locatie gegeven. Voorwaarde is dat er in uw school/scholen voldoende ruimte is en dat u beschikt over en computer met powerpoint en internetaansluiting en een beamer.

Voor meer informatie neemt u contact op met de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal: 070-3561220 of taaladvies@onzetaal.nl.

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft een speciaal aanbod voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Aon heeft met VOS/ABB een website ontwikkeld met daarop een aantal voordelige verzekeringen speciaal voor scholen en besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten én hun werknemers.

Op www.vosabbverzekeringen.nl vindt u informatie over schadeverzekeringen, de collectieve zorgverzekering en voordelige privé-verzekeringen. Werknemers én werkgevers profiteren hiervan.

VOS/ABB heeft een aanbod op maat voor de werving en selectie van RvT-leden. In een overzichtelijk stappenplan kunt u zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Stel je vraag