Onderwijs

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening draait zowel om de inhoud als om de relatie. U kunt erop vertrouwen dat we met hart en ziel betrokken zijn bij uw vraagstelling en garanderen diepgravende antwoorden en duurzame adviezen. We hebben immers een zelfde doel: het versterken van het openbaar onderwijs op alle niveaus.

U kunt bij ons terecht met uw vragen over onderwijsinhoud en onderwijsorganisatie. Daarbij gaat het zowel om onderwijskundige aspecten als om identiteitsthema’s, mensen en middelen. Vandaar dat we regelmatig sparren met onze collega’s van de andere expertisegebieden. Samen werken we aan kwaliteit en resultaat. Team Onderwijs werkt zowel voor bestuurders en managers in primair en voortgezet onderwijs als voor samenwerkingsverbanden, gemeenten en pabo’s.

Vanuit ons expertisegebied ondersteunen we u met verdere kwaliteitsontwikkeling en zoeken we actief naar coalities met de Inspectie van het Onderwijs, universiteiten, hogescholen en het beroepsonderwijs. Zo zijn we onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het vakgebied Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO). Ook voeren we zelfevaluaties op scholen uit op het gebied van de openbare identiteit (ZEK-identiteit).

In het kader van kwaliteitsontwikkeling financieren we samen met partnerorganisaties de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De vruchten van dit werk komen ten goede aan de vereniging als kenniscentrum en aan het onderwijs.

Tot onze activiteiten behoort ook het organiseren van stageplaatsen en onderzoeksplaatsen voor studenten, waarmee we verbinding maken tussen de (wetenschappelijke) opleidingen en de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

Stel uw vraag

Annelie van Eck

Annelie van Eck

Senior adviseur bestuur en onderwijs

06 31 68 49 39