Onderwijsjuristen VOS/ABB

Voor ondersteuning op verschillende rechtsgebieden kunnen de leden van VOS/ABB gebruikmaken van de deskundigheid en bijstand van onze Onderwijsjuristen.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB verlenen gratis advies op verschillende rechtsgebieden, treden op als gemachtigde in juridische procedures voor leden, verzorgen scholingsbijeenkomsten en cursussen en publiceren regelmatig over recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

Meer weten? Download de brochure over de Onderwijsjuristen of lees hieronder verder op deze pagina.

BROCHURE ONDERWIJSJURISTEN

Waarvoor kunt u bij onze Onderwijsjuristen terecht?

U kunt bij onze Onderwijsjuristen terecht voor bijstand en advies over de volgende onderwerpen en rechtsgebieden:

 • Arbeids- en ambtenarenrecht
 • Cao & functiewaardering
 • Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 • Verwerking van persoonsgegevens en privacy
 • Klachtrecht
 • Bekostiging
 • Medezeggenschap en governance
 • Stichting, opheffing en fusies van scholen
 • Aansprakelijkheid
 • Aanbesteding (in samenwerking met onze partner Brackmann Aanbestedingsspecialist)
 • Huisvesting (in samenwerking met onze partner HEVO)
 • Mediation
Stel uw vraag

Juridisch advies

Onze Onderwijsjuristen bieden deskundig en praktisch advies in alle rechtsgebieden waarmee u als VOS/ABB-lid te maken kunnen krijgen. Denkt u hierbij aan cao-gerelateerde vragen, ontslagkwesties of medezeggenschapsvragen.

U kunt al uw vragen kosteloos voorleggen:

0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

De Onderwijsjuristen streven ernaar om uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden. Als er extra tijd nodig is om uw vraag te beantwoorden, melden zij dat ook binnen een werkdag. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
Deze dienstverlening was voorheen bekend onder de naam Helpdesk.

Dossierbehandeling

Naast het beantwoorden van vragen, behandelen de Onderwijsjuristen dossiers bij meer specifieke hulpvragen. Daarbij kunt u denken aan het beoordelen van ontslagdossiers, maar ook aan het voeren van onderhandelingen, corresponderen met de wederpartij en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures.
Als het nodig is, komt een van de Onderwijsjuristen bij u langs om de zaak te bespreken.

Advieswerkzaamheden vallen onder het lidmaatschap van VOS/ABB. U kunt hierbij denken aan een advies of risico-inventarisatie ten aanzien van disfunctioneren of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.
Ook een eerste gesprek (op locatie) om de zaak te bespreken valt binnen uw lidmaatschap.

Zodra bemiddeling met de wederpartij nodig is of brieven of processtukken in het kader van procedures bij de kantonrechter, bestuursrechter en geschillen-, beroeps- en klachtencommissies moeten worden opgesteld of u vertegenwoordigd moet worden bij een van deze instanties, hanteert VOS/ABB voor haar leden een kostendekkend uurtarief.

Artikelen en overzichten

De Onderwijsjuristen schrijven regelmatig artikelen over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of de interpretatie en toepassing daarvan. Als lid van VOS/ABB kunt u de toelichtingen gratis downloaden.
Dit geldt ook voor de maandelijkse overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie die relevant zijn voor het primair en voortgezet onderwijs.

Incompany

De Onderwijsjuristen verzorgen op aanvraag ook incompany scholingsbijeenkomsten en cursussen. Hiervoor wordt een kostendekkend uurtarief gerekend.

Een overzicht van scholingsbijeenkomsten en cursussen die incompany gegeven kunnen worden, vindt u in de Scholingsacademie.

Download het artikel De Onderwijsjuristen van VOS/ABB uit het VOS/ABB-magazine Naar School!.