Juridisch

Heeft u juridische ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer, bij verwijdering of schorsing van een leerling of in verband met een klacht of bezwaar? Wij behandelen uw dossier inhoudelijk en kunnen u vertegenwoordigen in het gehele traject tot en met procedures bij diverse commissies en bij zittingen in de rechtbank.

Dossierbehandeling en procesvertegenwoordiging
We begeleiden u bij verschillende juridische dossiers en geschillenprocedures, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen bij diverse rechterlijke organen. We maken onderscheid in kort juridisch advies (tot 0,5 uur per item) en adviezen binnen een dossier waar we aan werken. In het laatste geval maken we afspraken over de daarmee gemoeide kosten.

Advies via verschillende kanalen
Wij geven op verschillende manieren advies: persoonlijk, maar ook via compacte informatiebrochures over juridische onderwerpen, zoals toelating en verwijdering van leerlingen, klachtrecht en aansprakelijkheid. Ook ontwikkelen we whitepapers over juridische aangelegenheden, zoals de onderwijs-cao’s. Bovendien geven we toelichting over informatievoorziening door de school aan (gescheiden) ouders, voogden of verzorgers en over transitievergoeding.

Praktische modellen en instrumenten
We ontwikkelen praktische modellen en instrumenten voor het onderwijs, zoals aanmeldformulieren voor het primair onderwijs, vaststellingsovereenkomsten en modellen voor detacherings- en stageovereenkomsten. We toetsen beleidsstukken en overeenkomsten en stellen conceptbrieven op.

Jurisprudentie en wetsvoorstellen
We houden de jurisprudentie in het onderwijsveld bij. Ook publiceren we geregeld artikelen en toelichtingen over relevante wetsvoorstellen.
Als lid van VOS/ABB kunt u de rubriek veelgestelde vragen raadplegen. Deze rubriek baseren wij op vragen die leden vaak aan ons stellen.

Trainingen
We verzorgen trainingen over verschillende juridische onderwerpen. De trainingen vinden plaats in ons kantoor in Woerden, maar ook op locatie bij incompany trainingen of digitaal via webinars. Een greep uit de onderwerpen:

  • CAO VO / CAO PO
  • Arbeidsrecht
  • Toelating (aanmelding) schorsing en verwijdering van leerlingen
  • Dossieropbouw bij disfunctionerende werknemers
  • Privacy en onderwijs
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

Nieuw veld

Stel uw vraag

Telefonisch op werkdagen tussen 8:30 en 12:30 op 0348-405250
of via email: onderwijsjuristen@vosabb.nl

Mr. Hafida Amziab

Mr. Hafida Amziab

Senior adviseur juridische zaken

Mr. José van Snek

Mr. José van Snek

Senior adviseur juridische zaken

Mr. Céline Haket

Mr. Céline Haket

Senior adviseur juridische zaken

Mr. Sabine Kwaks

Mr. Sabine Kwaks

Senior adviseur juridische zaken