Juridisch

Heeft u juridische ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld bij ontslag, verwijdering of schorsing van een leerling, in verband met een klacht of bezwaren? Wij behandelen uw dossier inhoudelijk en kunnen u vertegenwoordigen in het gehele traject tot en met juridische procedures bij de diverse commissies en rechtelijke organen.

We zorgen voor dossierbehandeling en procesvertegenwoordiging, begeleiden u bij geschillenprocedures inzake arbeidsrecht of vertegenwoordigen u bij diverse rechterlijke organen. We maken onderscheid in kort juridisch advies (tot 0,5 uur per item) en adviezen binnen een dossier waar we aan werken. In het laatste geval maken we afspraken over de daarmee gemoeide kosten.

We geven advies in de vorm van compacte informatiebrochures over juridische onderwerpen, zoals toelating en verwijdering van leerlingen, klachtrecht, aansprakelijkheid, etc.

We ontwikkelen whitepapers over juridische aangelegenheden, zoals de onderwijs-cao’s, geven toelichting over informatievoorziening door de school aan (gescheiden) ouders, voogden of verzorgers en over transitievergoeding.

We ontwikkelen praktische modellen voor het onderwijs, zoals aanmeldformulieren voor het primair onderwijs, vaststellingsovereenkomsten en modellen voor detacherings- en stageovereenkomsten.

We houden de jurisprudentie in het onderwijsveld bij, vermelden maandelijks de huidige stand van relevante wetsvoorstellen en geven antwoord op veelgestelde vragen. Deze onderdelen zijn exclusief toegankelijk voor leden van VOS/ABB.

We toetsen beleidsstukken en overeenkomsten en stellen conceptbrieven op.

We verzorgen scholing en cursussen, zowel in ons kantoor in Woerden als incompany, over:

  • CAO VO / CAO PO
  • Arbeidsrecht
  • Toelating (aanmelding) schorsing en verwijdering van leerlingen
  • Dossieropbouw bij disfunctionerende werknemers
  • Privacy en onderwijs
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

Stel uw vraag

Mr. Hafida Amziab

Mr. Hafida Amziab

Senior adviseur juridische zaken

06 22 93 96 88
0348-405250