VOS/ABB stelt met enige regelmaat functiebeschrijvingen en -reeksen beschikbaar en publiceert die online onder Downloads>HRM.

Functiebeschrijvingen moeten passen bij de specifieke behoeften en ambities in het strategisch personeelsbeleid. U kunt denken aan:

  • Gedetailleerde functiebeschrijvingen voor medewerkers om als werkgever maximale helderheid en zekerheid te bieden.
  • Zo globaal en breed mogelijke functiebeschrijvingen om maximale ruimte en flexibiliteit te creëren en de wendbaarheid van medewerkers en de organisatie te vergroten.
  • Functiebeschrijvingen die volledig aansluiten op de wettelijke vereisten voor het personeel en/of het strategisch beleidsplan om zo met een eenduidig kader te kunnen werken in de gesprekkencyclus.
  • Rolbeschrijvingen die inspelen op behoeften om te komen tot nieuwe vormen van belonen, om zo gemakkelijker nieuw personeel te vinden en bestaand personeel aan de organisatie te binden.
  • Beschrijvingen die een loopbaanperspectief bieden binnen een functie of tussen functies, zonder dat sprake is van een leidinggevend element.
  • Sectoroverstijgende beschrijvingen die recht doen aan nieuwe vormen van onderwijs en organiseren, zoals 10-14-onderwijs en IKC-vorming.
  • Beschrijvingen die het mogelijk maken dat mensen binnen de school voor enkele dagen per week of maand van functie wisselen.
  • Daarnaast werkt VOS/ABB met enige regelmaat functiebeschrijvingen uit waarin de kernwaarden van de schoolorganisatie of de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs herkenbaar zijn opgenomen.

Combinaties van bovenstaande uitwerkingen komen ook voor. De voorbeeldfuncties beogen niet zozeer dekkend te zijn voor alle mogelijke functies binnen scholen (daar lenen de sectorale voorbeelden zich het beste voor), maar bieden vooral inzicht in de mogelijkheden die FUWA biedt voor strategisch personeelsbeleid.

Wilt u als lid van VOS/ABB deze voorbeelden gebruiken? Dat mag uiteraard. U kunt ze in ongewijzigde vorm opnemen in uw functiegebouw. Wilt u de inhoud van de functiebeschrijving aanpassen? Dan is een FUWA-herweging vereist.

Van functies naar rollen

Er vindt een verschuiving plaats van de leraar als generalist naar meer functiedifferentiatie en specialisatie binnen de schoolteams. Veel schoolbesturen hebben behoefte aan meer inhoudelijke accenten en thematische verdieping. Daar hoort een nieuwe vorm van functievorming bij, waarbij het accent niet zozeer ligt op (vaststaande) functies, maar meer op rollen. Deze kunnen afhankelijk van de school, persoon en het moment worden toegespitst op de specifieke behoeften van het team.

U kunt ook andere materialen downloaden. Daarvoor gaat u naar de respectievelijke mappen onder Downloads>HRM.

Meer weten? Neem contact op met onze HRM-adviseurs Addy Nieuwenhuis en Ivo Israel via hrm@vosabb.nl.

Deel dit bericht: