Centrale Raad van Beroep: geen herleving bovenwettelijke uitkering na WGA-uitkering

In deze uitspraak wordt bevestigd dat na afloop van een WGA-uitkering het recht op een aansluitende uitkering krachtens het BBWO niet kan herleven. Artikel 59 lid 3 van de Wet WIA staat in de weg aan herleving van het recht op een aansluitende uitkering. Dit leidt niet tot een ongelijke behandeling van gedeeltelijke arbeidsongeschikten en niet arbeidsongeschikte werklozen.

De gehele uitspraak is hier te vinden.

Delen
Stel uw vraag