Op 1 juli 2016 is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Deze wet heeft het Huis voor Klokkenluiders gecreëerd. In de wet is de rechtsbescherming van klokkenluiders geregeld en is een verplichting opgenomen voor werkgevers om een klokkenluidersregeling op te stellen.

De VO-raad heeft een model klokkenluidersregeling gepubliceerd, die aansluit op deze wetgeving.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: