Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Tezamen met de andere besturenorganisaties heeft de VOS/ABB een model-reglement Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) opgesteld. Lees verder

Deze regeling heeft onder meer betrekking op het gebruik van de (mobiele) telefoon, internet en e-mail door personeelsleden, waarvan de kosten door de werkgever gedragen wordt.

U kunt het model-reglement downloaden onder bijlagen:

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl