Annelie van Eck

Senior adviseur bestuur en onderwijs

06 31 68 49 39
avaneck@vosabb.nl

Annelie van Eck is specialist op het gebied van kwaliteitszorg. Zij kiest altijd voor een brede insteek. Meten is essentieel, maar minstens zo belangrijk is wat er waarneembaar en voelbaar is. Annelie heeft een lange staat van dienst in het onderwijs.  Ze is leraar, coördinator en stagebegeleider geweest en ook curriculumontwikkelaar, kwaliteitszorgmedewerker, leidinggevende en bestuurssecretaris.